BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydlik-Leszczyńska Agata (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Kompetencje pracowników i ich rozwój na kieleckim rynku pracy w opinii pracodawców
Employees' Competences and their Development on the Labour Market in Kielce in Employers' Opinion
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 115, s. 117-126, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna wobec rynku pracy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kompetencje pracownicze, Edukacja
Labour market, Employees competencies, Education
Abstrakt
Celem tego opracowania jest prezentacja opinii pracodawców miasta Kielce na temat kompetencji pracowników oraz ich kształcenia i doskonalenia zawodowego jako jednej z form ich rozwoju. (fragment tekstu)

Professional competences more often constitute a new category of demands on the contemporary labour market, because they are one of the most essential factors of competitiveness of companies. In the article, the results of own research carried out as part of the project "The labour market in Kielce under the microscope" have been presented. From these results it has turned out that employers on the labour market in Kielce expect employees, who will perform their duties efficiently and diligently, but they will not necessarily be flexible (especially spatially and professionally). Employers are rather satisfied with their employees' competences. However, they determine slightly higher standards compared to their knowledge, skills and attitudes. At the same time, not more than the quarter of employers participate in their employees' education and professional training. They explain this phenomenon with the sufficient competences of employees and the employment of people with an appropriate level of competences and high prices of training courses. Employers rather expect higher involvement from employees and demand higher independence in learning and performing their own duties as well as bigger openness to changes and quicker reaction to appearing situations. Little participation of employers in constant education of their employees may prove the low innovation of companies in Kielce. Companies, which decided on financial support of their employees did that mostly by external and internal training courses but, as part of professional education, the dominant were post-graduate and master's studies. In order to do that, special training institutions and science research centers, including higher education, were chosen. Subject matter of education was mostly connected with problems of management, accounting, taxes, economics, computer science, building and foreign languages. However, subject matter of professional training was connected with finances, insurances, accounting and office works, using computers, selling and customer service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Red. S.M. Kwiatkowski. Opracowania PCZ, Zeszyt nr 6, Warszawa 2001, s. 89;
  2. A. Szydlik-Leszczyńska: Kompetencje pracowników wiedzy jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Nowoczesne Przedsiębiorstwo t. II, Szczecin 2009, s. 317-325.
  3. E. Goźlińska, F. Szlosek: Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. ITeE, Radom, s. 52, cyt. za: Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Red. S.M. Kwiatkowski. Opracowania PCZ, Zeszyt nr 6, Warszawa 2001, s. 89, s. 86.
  4. B. Baraniak: Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Część II. "Pedagogika Pracy" 2005, nr 46;
  5. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność. Red. A. Sajkiewicz. Poltext, Warszawa 2004;
  6. B. Bartz: Przeobrażenia w świecie pracy i ich wpływ na profil wymagań kwalifikacyjnych. "Pedagogika Pracy" 1995, nr 25
  7. M. Blaug: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995;
  8. H.M. Blalock: Statystyka dla socjologów. PWN, Warszawa 1975.
  9. A. Szydlik-Leszczyńska: Edukacja a wymogi rynku pracy w świetle badań. W: Rynek pracy - teoria i realia. Wyniki badawcze projektu "Kielecki rynek pracy pod lupą". Red. A. Dybała. Raport opracowany w ramach projektu "Kielecki rynek pracy pod lupą" z poddziałania 6.1.2 PO KL zrealizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 131-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu