BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbat Marcin (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kwotowe systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Polski, Czech i Węgier
Quota-Levy System of Employing People with Disabilities, Exemplified By Poland, Czech Republic and Hungary
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 115, s. 129-137
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna wobec rynku pracy
Słowa kluczowe
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja zawodowa
Disabilities employment activity, Disabled people, Vocational rehabilitation
Abstrakt
W poszczególnych krajach Unii Europejskiej funkcjonują różne systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - od tych najbardziej skrajnych, a więc systemu kwotowego i systemu opartego na zapisach antydyskryminacyjnych - do rozwiązań hybrydowych, łączących elementy obydwu systemów. Pomimo różnic o charakterze prawnym, formalnym i merytorycznym, a także co do zasad działania i finansowania, cel funkcjonowania wszystkich systemów jest taki sam: pomoc w zatrudnieniu, aktywizacja oraz rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. (fragment tekstu)

In the European countries there are numerous profession activation systems for people with disabilities and supporting their employment - from those most extreme, that is the quota-levy system and a system based on civil rights - to hybrid solutions, combining the elements of both systems. Nevertheless, despite the differences in the law and formal-substantive categories, as well as in activity and financing principles, the aim of all the systems is, in fact, the same: assistance in employment, job activation and rehabilitation of the people with disabilities. However, integration, or reintegration, of the people with disabilities on the job market faces a number of problems. There are few proofs of the fact that various political actions undertaken in this direction provide satisfactory results. The article presents three exemplary employment systems for people with disabilities that have functioned in Hungary, Czech Republic and Poland. The systems that function in those countries, despite a similar mechanism, they differ, among others, in the size of the indicator, the number and size of the companies included in the indicator, distribution of funds on job rehabilitation and support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Garbat: Polityka i instrumenty rynku pracy osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. W: Osoby z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników. Red. B. Pietrulewicz, M.A. Paszkowicz. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, s. 92.
  2. D. Michailakis: Government Action On Disability Policy A Global Survey. Part II - Government Replies as Country Profiles Czech Republic. Czech Statistical Office 2007, s. 3.
  3. J. Siska: Human Rights of Persons with Intellectual Disability, Country Report - Czech Republic, Inclusion Europe - The European Association of Societies of Persons with Intellectual Disability and their Families and The association for Help to the Mentally handicapped in the Czech Republic SPMP. Brussels - Praha 2002, s. 19.
  4. J. Hutar, M. Antoci: Observations and recommendations on the questionnaires regarding the situation of persons with disabilities in central and eastern European countries. International Federation of Persons with Disability, London 2005, s. 8.
  5. B. Roelants: Ekonomia społeczna - Praga 2002. Rozszerzenie ekonomii społecznej. Materiały Europejskiej Konferencji na temat ekonomii społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. CEKOP, Praga 2002.
  6. D. Babolcsay: Human Rights of Persons with Intellectual Disability. Country Report - Hungary. Inclusion Europe - The European Association of Societies of Persons with Intellectual Disability and their Families and The Hungarian Association for persons with Intellectual Disability - EFOESZ, Brussels - Budapest 2002, s. 19.
  7. P. Thorton: Employment Quotas, Levies and National Rehabilitation Funds for Person with Disabilities. ILO, Genewa 2003, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu