BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów
Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 174, s. 223-235, tab.
Tytuł własny numeru
Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Słowa kluczowe
Raporty księgowe, Spółki, Inwestor giełdowy
Accounting reports, Companies, Stock exchange investor
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie zakresu informacji zawartych w raportach okresowych, publikowanych obowiązkowo przez spółki notowane na rynku regulowanym w Polsce. Wskazane zostaną wyzwania stojące przed spółkami giełdowymi w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, jak również najistotniejsze cechy, jakimi powinny cechować się raporty okresowe, aby mogły stanowić źródło aktualnych oraz znaczących informacji zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. 1.(fragment tekstu)

In the global financial markets companies are facing the growing role of institutional investors and higher activity of individual investors. Interim reports are the primary source of information about the activities of listed companies and their performance results. This paper will discuss the nature and scope of information presented in the quarterly reports, semi-annual and annual reports. New trends in periodic reporting by public companies arising from investors' expectations will be presented. Interim reports should not only present reliable financial data, but also non-financial information that will enable investors to perform a full analysis of current activities and potential of a given company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E.M. Wrońska: Asymetria informacyjna. Potrzeba i znaczenie budowania relacji z inwestorami w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 262, UŁ, Łódź 2012, s. 116.
  2. D. Dziawgo: Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 67
  3. K. Postrach: Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych. W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Red. S. Rudolf. UŁ, Łódź 2004, s. 229
  4. J. Krasodomska: Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS. W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa 2012, s. 68.
  5. G.K. Świderska: Raport roczny jako źródło informacji dla inwestorów. Skrypt Management Accounting Consulting, Warszawa 2005, s. 8.
  6. L. Dziawgo: Bankowość komercyjna wobec problemu zrównoważonego rozwoju. W: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Red. D. Kiełczowski. WSE, Białystok 2009, s. 301.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu