BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bakonyi Jadwiga (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Studia podyplomowe, szkolenia i kursy jako równoległe formy podnoszenia kwalifikacji
Postgraduate Studies and Training Courses as Parallel Forms of Improving Qualifications
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 2, s. 91-98, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kompetencje, Rynek pracy, Studia podyplomowe, Szkolenia, Kwalifikacje pracowników
Higher education, Competences, Labour market, Postgraduate studies, Training, Qualifying employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wyrażono pogląd, że studia podyplomowe i szkolenia są obecnie niezbędnym elementem uzupełniającym formalne wykształcenie uzyskiwane w ramach programów studiów I i II stopnia. Studenci często uczestniczą w obu tych formach równolegle, na co wskazują m.in. wyniki badań zaprezentowanych w artykule. Dobrze dopasowana oferta szkoleń i studiów podyplomowych to korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron. Absolwenci zyskują umiejętności preferowane przez przyszłych lub obecnych pracodawców, a dla uczelni, zwłaszcza niepublicznych, jest to jedno z dodatkowych źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show that nowadays postgraduate studies and training courses are essential to complement the formal education obtained during first-cycle and second-cycle studies. Research findings presented in the article show that students often participate in both of these forms at the same time. Having well-suited offer of postgraduate studies and training courses is beneficial for all interested parties. Graduates gain skills valued by their current or future employers and for academies (especially non-public) it is an additional source of financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bakonyi J., Produkt edukacyjny niepublicznej szkoły wyższej w warunkach konkurencji, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2013.
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
  4. Marcinkiewicz A., Kształcenie podyplomowe wobec rynku pracy, "e-mentor" 2012, nr 2 (44).
  5. Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu