BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewski Jerzy (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Tytuł
Controlling w przedsiębiorstwie transportowym
Controlling of Transport Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 2, s. 153-166, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Strategiczna Karta Wyników, Przedsiębiorstwo transportowe
Controlling, Balanced Scorecard (BSC), Transport company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane kwestie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Scharakteryzowano wybrane przedsiębiorstwo transportu drogowego oraz jego cele strategiczne, pokazano strategiczną kartę wyników i mapę strategii oraz oceniono efekty wdrożenia controllingu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents selected issues of controlling in management of the company. Characterized the company and strategic objectives in company, showing the strategic scorecard and strategic map, assesset of effects from implementation of controlling in road transport company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aszyk A., Controlling w przedsiębiorstwie transportowym X sp. zoo, inżynierska praca dyplomowa, promotor dr inż. Jerzy Janczewski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2011.
 2. Chachuła D., Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2009.
 3. Czupiała J. (red.), Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej. Wykłady i materiały wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 4. Duda-Piechaczek E., Controlling - wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Marciniak S., Controlling. Teoria zastosowania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.
 7. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 8. Niedzielski E. (red.), Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 9. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 10. Rusek B., Wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie Lumag Sp. z o.o., http://www.abcakademia.com.pl/publikacje_ABC/Wdrozenie%20systemu%20controllingu%20w%20firmie%20Lumag.pdf, 2013 06 15.
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 12. Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 13. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 14. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007.
 15. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 16. http://www.gitd.gov.pl/ - strona internetowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
 17. http://zmpd.pl/ - Portal Polskich Przewoźników Drogowych
 18. http://www.wmzpd.olsztyn.pl/ - strona internetowa Warmińsko-Mazurskigo Zrzeszenia Przewoźników Drogowych
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu