BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziński Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowe relacje cen w handlu międzynarodowym a rola Chin w gospodarce światowej
New Price Relations in International Trade and the Role of China in the World Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 369, t.1, s. 188-197, rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1
Słowa kluczowe
Ceny światowe, Gospodarka światowa, Terms of trade, Deindustrializacja
World prices, World economy, Terms of trade, Deindustrialisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Chiny, z uwagi na znaczną i rosnącą rolę w gospodarce światowej, oddziałują stosunkowo silnie na tendencje i relacje cen obserwowane we współczesnym handlu międzynarodowym. Wspomniany wpływ dotyczy zarówno podaży dóbr przetworzonych, jak i popytu na surowce i żywność. Pośrednim efektem ukazanych wyżej zjawisk jest także proces określany w literaturze światowej jako "deindustrializacja" krajów rozwijających się przez Chiny. Zjawisko to szczególnie wyraźnie występuje w wywozie tzw. nowo uprzemysłowionych krajów Azji, obserwuje się je także w krajach Ameryki Południowej i Afryki. Pogłębieniu uległ ponadto - obserwowany od lat 50. ub. w. - proces pogarszania się relacji cen produktów przemysłu przetwórczego w eksporcie krajów rozwijających się w relacji do cen tych wyrobów w wywozie krajów rozwiniętych gospodarczo (tzw. manufacture to manufacture terms of trade).(abstrakt oryginalny)

China, owing to its significant and still increasing role in the world economy, has a relatively strong impact on price relations and tendencies in contemporary international trade. This influence concerns both the supply of manufactured goods (a relative slowdown in price dynamics) and the demand for commodities (absolute and relative price rises). One of direct effects of these phenomena is a process known in the literature as deindustrialisation of developing countries related to China's development (which is reflected, for instance, in the rising share of commodities - at the expense of manufactured goods - in total exports of developing countries). This phenomenon is particularly noticeable in exports of the so-called newly industrialised economies in Asia but it can also be observed in South American and African economies. Moreover, the deteriorating relationship between the prices of manufactured goods exported by developing countries and the prices of manufactured goods exported by developed countries (the so-called manufacture to manufacture terms of trade) - a process observed since the 1950s - has further deteriorated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chakraborty S., 2013, Manufacture Exports of the Developing Countries and Their Terms of Trade vis- -a-vis the Developed Conntries: Is Industrialization of Developing Countries an, "Escape Route" from Prebisch-Singer Hypothesis? http://courses.umass.edu/econ797arpollin/Manf_Manf_Tot.pdf (27.04.2013).
 2. Commodity Dependence and International Commodity Prices, 2011, [w:] Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, UNDP, New York.
 3. Dudziński J., 1998, Ceny rynku międzynarodowego. Tendencje i mechanizm, US, Rozprawy i Studia, t. CCCLIII, 279, Szczecin.
 4. Dudziński J., 2012, Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury współczesnego handlu międzynarodowego. Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały IHZ Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Gdańsk.
 5. Eichengreen B., Rhee Y., Tong H., 2007, China and the exports of other Asian Countries, "Review of World Economics", No. 143 (2).
 6. Francis M., 2007, The Effect of China on Global Prices, Bank of Canada Review, Autumn.
 7. Fung K.C., Garcia-Herrero A., Ospina M.N., 2013, Latin American Commodity Export Concentration: Is There a China Effect?, BBVA Working Paper 13/06, Hong Kong, January.
 8. Greenway D., Mahabir A., Milner Ch., 2006, Has China Displaced other Asian Countries' Exports? University of Nottingham, July.
 9. Handbook of Statistics, 2012, UNCTAD, New York - Geneva.
 10. Helbing T., Mercer-Blackman V., Cheng K., 2008, Commodities Boom. Riding Wave, "Finance and Development", March.
 11. IMF, 2014, www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (5.03.2014).
 12. International Trade Statistics 2013, www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e.pdf.
 13. Kapliński R., Farooki M., 2011, How China Disrupted Global Commodities: The Reshaping of the Worlds Resource sector, Routledge, London.
 14. Kindleberger Ch.P., 1956, The Terms of Trade, Cambridge Mass.
 15. Latin America and the Caribbean in the World Economy 2011-2012, 2012, Continuing Crisis in the Centre and New Opportunities for Developing Economies, United Nations, ECLAC, Santiago (Chile).
 16. Mayer J., Fajarnes P., 2008, Triplin Africa's Primary Exports: What, How, Were?, "The Journal of Development Studies", Vol. 44, Issue 1.
 17. Page S., Hewitt A., 2001, World Commodity Prices: Still a Problem for Developing Countries?, Overseas Development Institute, London.
 18. Roache S.K., 2012, China's Impact on World Commodity2 Markets, IMF Working Paper WP 12/115, May.
 19. The Impact of the Chinese Presence in Africa, 2007, Jetro, London.
 20. Trade and Development 2013, UNCTAD, New York.
 21. UNCTAD statistical database, 2014, http://unctadstat.unctad.org (5.03.2014).
 22. Wood A., Mayer J., 2010, Has China de-industrialised other developing countries?, QEH Working Paper Series, Working Paper No. 175, June.
 23. World Economic Outlook, 2013, IMF, Washington, April.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.1.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu