BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weichbroth Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Owoc Mieczysław L.
Tytuł
Wartościowanie wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych
Evaluating Knowledge of Web Portal Users' Navigation Paths
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 327-337, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
World Wide Web (WWW), Portale internetowe, Bazy danych, Wiedza, Wartość ekonomiczna
World Wide Web (WWW), Web portals, Databases, Knowledge, Economic value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fenomen popularności sieci internetowej wynika z anektowania rozwiniętych metod przekazu informacji, znanych z telewizji i prasy. Spośród dostępnych usług internetu największą popularnością cieszy się usługa WWW, czyli publiczne udostępnianie treści w postaci tzw. stron internetowych. Ciągły wzrost rozmiaru i wykorzystania sieci WWW wytworzył nowe metody projektowania i rozwoju portali internetowych. Bogactwo i rozmaitość udostępnianych zasobów oraz zróżnicowany poziom zainteresowania użytkowników z nich korzystających może prowadzić do osłabienia użyteczności prezentowanych obiektów w obrębie portalu. Nawigacja pomiędzy zasobami nieodpowiadającymi oczekiwaniom rodzi poczucie niechęci i ostatecznie prowadzi do opuszczenia portalu. Problem ten może być rozwiązany poprzez implementację systemów rekomendacji i personalizacji. Komercyjne zastosowania takich systemów dotyczy m.in. marketingu elektronicznego (e-marketing) czy handlu elektronicznego (e-commerce). Autorzy przeprowadzili badania mające na celu eksplorację plików logów serwera WWW, których celem było odkrycie ścieżek nawigacji użytkowników. Do tego celu została zaimplementowana dedykowana aplikacja Web Log Miner (WLM) w obiektowym języku C# w architekturze .NET, dostępnej w systemach operacyjnych Microsoft. Pliki logów zostały udostępnione przez portal onet.pl - czwartej najpopularniejszej stronie polskiego internetu w styczniu 2013 r. Analiza odkrytej wiedzy w procesie eksploracji plików logów wskazała na konieczność jej weryfikacji oraz oceny przed jej integracją z bazą wiedzy, przetwarzaną w procesie rekomendacji interfejsu użytkownika. W procesie oceny stwierdzono, iż wiedza wyprowadzona (wygenerowana) z tego typu danych była obarczona pewnymi nieprawidłościami, które można sprowadzić do czterech antywłaściwości, takich jak: nieadekwatność, niekompletność, niespójność oraz niepewność. Autorzy postawili sobie za cel opracowanie metody wartościowania wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników, uzyskanej z eksploracji plików logów serwera WWW. W jej zakresie zaproponowano zbiór ograniczeń, mierniki oceny oraz metody i techniki jej weryfikacji i oceny. (fragment tekstu)

The aim of this article is presentation fundamentals of the proposed hybrid method knowledge validation concerning web user navigation patterns discovery. Four techniques of knowledge validation are employed in the described method: inspection, identification, elimination and substitution. In the implemented program algorithm WLM necessary constraints and indicators have been elaborated: sequence consistency ratio, sequence adequacy ratio and sequential association rule adequacy ratio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ligęza A., Logical Foundations for Knowledge-Based Systems. Knowledge Representation, Reasoning and Theoretical Properties, Wydawnictwo AGH, Kraków 1993.
 2. Morell L. J., Use of Metaknowledge in the Verification of Knowledge-based Systems, Proceedings of the 1st International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems 1988, Vol. 2, ACM, Tullahoma, Tennessee (USA) 1988.
 3. Owoc M., Kryteria wartościowania wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
 4. Owoc M., Measuring Aspects of Knowledge Validation [w:] materiały konferencyjne Rzeczka 1998, red. A. Baborski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 5. Owoc M., Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 6. Pei J., Han J., Mortazavi-Asl B., Zhu H., Mining Access Patterns Efficiently from Web Logs, Proceedings of the 4th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Current Issues and New Applications, Springer-Verlag 2000.
 7. Staś T., Wykorzystanie algorytmów mrowiskowych w procesie doskonalenia portali korporacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008 (praca doktorska).
 8. Suwa M., Scott A.C., Shortliffe E.H., An Approach to Verifying Completeness and Consistency in a Rule-Based Expert System, "AI Magazine" 1982, No. 3.
 9. The Apache Software Foundation, Apache HTTP Server Version 2.2. Log Files. http://httpd.apache.org/docs/current/logs.html#accesslog [23.01.2012].
 10. Wen J.R., Enhancing Web Search Through Query Log Mining [w:] Encyclopedia of Data Warehousing and mining, ed. J. Wang, Idea Group Reference, Hershey 2006.
 11. Wirtualne Media, Google i cała reszta - 150 najpopularniejszych stron w polskim Internecie, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-i-cala-reszta-150-najpopularniejszychstron- w-polskim-internecie# [02.07.2013].
 12. Xu G., Zhang Y., Zhou X., Discovering Task-oriented Usage Pattern for Web Recommendation [in:] Proceedings of the 17th Australasian Database Conference, Vol. 49, Australian Computer Society 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu