BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bariery udziału polskiego społeczeństwa w kształceniu ustawicznym
Polish Society Barriers to Lifelong Learning
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 115, s. 179-188, rys.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna wobec rynku pracy
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Bariery rozwojowe, Społeczeństwo
Lifelong learning, Development barriers, Society
Abstrakt
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na niektóre przyczyny relatywnie niskiego stopnia zaangażowania polskiego społeczeństwa w procesy kształcenia ustawicznego. Stawiamy hipotezę, że istotnymi barierami są trudne warunki pracy, takie jak długi czas pracy, stres związany z niepewnością zatrudnienia oraz brak wsparcia ze strony pracodawców. Rozważania oparto głównie na analizie danych statystycznych ilustrujących stopień zaangażowania Polaków w wieku 15-64 lata w różne formy kształcenia ustawicznego w porównaniu z aktywnością w tym obszarze społeczeństw innych krajów. Ponadto wykorzystano źródła wtórne, w których autorzy przedstawiali wyniki badań własnych w zakresie aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. (fragment tekstu)

There are considered reasons of relatively low interest of Polish society in lifelong learning in comparison with other European members of EU27. Among the barriers of low participation in lifelong learning it was enumerate unfavourable working conditions as lack of employment certainty caused by high percentage of terminal contracts. There are figures illustrating popularity of lifelong learning in EU27. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Błędowski i M. Nowakowska: Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Wydawnictwo ego, Łódź 2010, s. 10-17.
  2. D. Klimek, P. Pietras: Sytuacja i oczekiwania pracodawców w mieście Olsztynie. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 66.
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Red. B. Urbaniak, P. Bohdziewicz. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  4. R. Nowicki: Firma Cezar International jako przykład przedsiębiorstwa ukierunkowanego na rozwój kapitału ludzkiego. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 5, s. 14.
  5. B. Urbaniak: Imperatyw kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy. W: Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Monografia. Red. M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko. Wydawnictwo ego, Łódź 2010, s. 24-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu