BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas-Tworek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej organizacji na podstawie Modelu COSO III
Monitoring of the System of Internal Control in Organization Based on COSO III
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 174, s. 371-382, schem.
Tytuł własny numeru
Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Słowa kluczowe
Kontrola wewnętrzna, Monitoring, Zarządzanie, Organizacja, System kontroli wewnętrznej (SKW)
Internal control, Monitoring, Management, Organisation, Internal control system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie monitorowania jako funkcji zarządzania, jego roli i zadań w jednostce. W opracowaniu przedstawiono elementy, jakie stanowią o skutecznym i efektywnym monitorowaniu organizacji, odpowiedzialność w tym zakresie oraz opisano przebieg procesu monitorowania. W publikacji wykorzystano wytyczne instytucji The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission1 (COSO), które są implementowane w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i innych instytucjach prywatnych oraz publicznych. Do tej pory działalność wskazanych organizacji opierała się na modelach COSO I2 i COSO II3, COSO III4 jest innowacyjnym narzędziem, które pojawiło się stosunkowo niedawno, a jego założeniem jest monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej jednostki. Stąd w treści opracowania zaprezentowano cele i założenie monitorowania jako jednej z funkcji zarządzania, opierając się na modelu COSO III, a także wskazano jego zastosowanie.(fragment tekstu)

Organizations to adapt to a constantly changing environment seeking to improve their business through various projects and changes in the organizational structure adopted. Established management policy unit, as well as the organization of an entity's internal control system. The board of institution is responsible for its functioning. This system includes the environment in which the company operates, goal setting and planning activities of the organization, risk management, control and monitoring. The latter part of the organization of an efficient management system is an important process of conditioning the continuity of the effective functioning of each institution.The purpose of this article is to present the monitoring as a management function, its role and responsibilities in the unit. The paper presents the elements that constitute an effective and efficient monitoring of the organization, responsible for monitoring and describes the process of monitoring. In the publication were used the guidelines of The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Skoczylas, W.A. Nowak: Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Wydział Zarządzania, UŁ, Łódź 2011, s. 155-184.
  2. K. Winiarska: Audyt wewnętrzny 2008. Difin, Warszawa 2008, s. 126-127.
  3. S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna, teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2008, s. 40-43.
  4. Przewodnik - jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej, Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa. COSO III. Tłumaczenie PIKW pod kierunkiem E.J. Saundersa. Warszawa 2011, s. 59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu