BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwicki Dominik (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Zwara Wioletta (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Tytuł
Wpływ wykształcenia na aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia
Impact of Education on Economic Activity and Wages
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 115, s. 245-253, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna wobec rynku pracy
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Aktywność ekonomiczna, Wynagrodzenia
People's education, Economic activity, Remuneration
Abstrakt
Opracowanie ma na celu próbę opisania sytuacji na rynku pracy na podstawie wybranych wskaźników statystycznych, wskazanie podstawowych tendencji w kształtowaniu się wybranych zjawisk na rynku pracy w zależności od poziomów wykształcenia. Zaprezentowano ekonometryczne modele aktywności zawodowej oraz wynagrodzeń brutto. Pierwszy z tych modeli daje odpowiedzi między innymi na pytanie, jak wpływają pewne charakterystyki osobowe na prawdopodobieństwo bycia aktywnym zawodowo. Drugi z modeli identyfikuje istotne czynniki wpływające na poziom osiąganego wynagrodzenia oraz określa wielkość tego wpływu. Szczególny nacisk w pierwszym modelu położono na określenie wpływu poziomu wykształcenia na aktywność ekonomiczną, w drugim - na wynagrodzenia brutto. Dane wykorzystane w przedstawionych rozważaniach pochodzą z badań realizowanych przez statystykę publiczną. (fragment tekstu)

Education is one of the characteristics such as having a decisive impact economic activity and achieved in the labor market salary. The results of research and analysis to determine the impact of education on the labor market allow one to focus and take action towards the country's economic development and improve the basic conditions and quality of life of society. The paper aims to attempt to describe the situation on the labor market to know some basic statistical indicators to identify the underlying trends in the evolution of selected phenomena in the labor market, depending on the levels of education. Presents the econometric models of economic activity and gross wages. The first of these models provides answers to questions such as how they affect certain personal characteristics on the probability of being economically active. The second model identifies the important factors affecting the level of salary achieved and determine the magnitude of this effect. Particular emphasis was placed on the first model to determine the impact on the educational level of economic activity in the second - the gross salary. Data used in the presented considerations are derived from researches carried out by official statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G.S. Maddala: Ekonometria. PWN, Warszawa 2008, s. 371-375.
  2. Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Red. M. Gruszczyński. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 65-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu