BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska), Wieczorek Agata (Politechnika Poznańska), Bogurska-Matys Klaudyna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Ocena kwalifikacji technicznych na przykładzie zawodu technik mechatronik
Evaluation Technical Competence on the Basis of Mechatronic Technician
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 57-74, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze, Kształcenie zawodowe, Wyniki badań
Professional skills, Employees competencies, Vocational training, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdobywane kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym przygotowują młodzież do konkurowania na rynku pracy. Ważne jest jednak to, jaką świadomość swoich kompetencji posiadają, wchodząc na rynek pracy, i jak oceniają swoje kompetencje zawodowe uczniowie takich szkół. Tak postawione pytania badawcze stały się podstawą realizacji badań. (fragment tekstu)

The paper presents the completed study literature and expert survey on the condition of vocational education in Poland and assessment of acquired competences in the profession mechatronics in Wielkopolska vocational schools. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipowicz G. (2014), Zarządzanie kompetencjami, perspektywa osobista i firmowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Więcek-Janka E. (2011), Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, ss. 607-623.
 3. Raport o Rozwoju Społecznym: Edukacja dla pracy Polska 2007 (2007), Warszawa.
 4. Employment Outlook 2014 (2014), OECD Publishing.
 5. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
 6. Results in Focus "What 15-year-olds know and what they can do with what they know" (2012), PISA.
 7. Raport: Polska 2030 Wyzwania rozwojowe (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa.
 8. Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 (2014), Warszawa.
 9. Raport z debaty społecznej: Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2011), Warszawa.
 10. Raport: Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce - Publikacja opracowana w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" (2013), Warszawa.
 11. Raport Krajowy o Rozwoju Społecznym Polska 2012 Rozwój regionalny i lokalny (2012), United Nations Development Programme, Warszawa.
 12. Ministerstwo Edukacji narodowej 2014, Projekt podstaw programowych w trzech zawodach, .
 13. Czas zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe, , z dnia 14.10.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu