BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie odpadami medycznymi w podmiocie działalności leczniczej. Wnioski z praktyki zarządczej
Management of Medical Waste in the Entity Medical Activity. Conclusions from the Practice of Management
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 2029-2021, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Odpady medyczne, Utylizacja odpadów, Studium przypadku, Szpitalnictwo
Medical waste, Waste utilization, Case study, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny procesu zarządzania odpadami powstającymi w wyniku działalności podmiotu działalności leczniczej na przykładzie publicznego szpitala. Omówiono zachodzące w szpitalu zmiany związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania, w tym odpadami medycznymi. Ponadto, przedstawiono założenia dotyczące wdrażania systemu zarządzania odpadami z podkreśleniem roli i znaczenia systemu zarządzania środowiskowego według regulacji prawnych, gdyż to właśnie jej wymagania kształtują w znacznym stopniu obecną strategię szpitala, w zakresie zarządzania odpadami ponadto omówiono procedurę określającą proces gospodarowania odpadami w szpitalu. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to assess the process of managing waste generated as a result of the activities of the entity medical activity on the example of a public hospital. Discusses the changes taking place in the hospital associated with the implementation of an integrated management system, including medical waste. Moreover, the presented assumptions regarding the implementation of the waste management system with emphasis on the role and significance of the environmental management system according to legal regulations, as it is shaped by its requirements to a large extent the current strategy of hospital waste management in addition discusses the procedure for determining the process of waste management in the hospital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacje. Istota procesy. Wydawnictwo UŁ , Łódź 1997.
 2. Derlatka S., Lutek S., Nowoczesna gospodarka odpadowa w szpitalach, Wyd. Menedżer Zdrowia 2003.
 3. Częścik Z., Praktyka przewozu oraz utylizacja odpadów medycznych, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2006/PKreferatCZescik.pdf.
 4. Hitt M. A., RD Middlemist 1979, A Methodology to Develop the Criteria and Criteria Weighting for Assessing Subunit Effectiveness in Organizations "Academy of Management Journal" 1979, nr 2.
 5. Kanclerski K., Gospodarka odpadami zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych, Materiały dydaktyczne, Warszawa 2001.
 6. Kraft LK RL, Jauch EW Boatwright, Assessing Organizational Effectiveness in the Service Sector, "Journal of Prossional Services Marketing" 1996, nr 14(1).
 7. Lisowska B., Certyfikat zarządzania jakością w szpitalu, Puls Med., 2002.
 8. Lisiecka K.., Czas na jakość, Menedżer Zdrowia, 2004, nr 2/2004.
 9. Łańcucki J., Mruk H., Januszek H. i wsp., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 10. Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, Wydawnictwo Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
 11. Motyl K., Zarządzanie jakością, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 5/2005.
 12. Mudie P., Cottam A., Usługi Zarządzanie Marketing, PWN 1998.
 13. Pędziński J., Pędziński B., Efektywne zarządzanie odpadami medycznymi, Nowiny Lekarskie 3/2007.
 14. Piekarz H., Stabryła A., Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 345.
 15. Ponikło W., Utylizacja odpadów leczenia, Zdrowie publiczne, t. II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001.
 16. PN-EN ISO 14001:1998 Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania. pkt 3.3.
 17. Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II, wersja III, Listopad 2008 r.
 18. Steers S., Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness "Administrative Science Quarterly" 1975 nr 20.
 19. Wyrębek H., Zarządzanie gospodarką odpadami medycznymi w Polsce, Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, seria Administracja i Zarządzanie, nr 87/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu