BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Piotr (Philips), Sadowski Adam (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemów zamkniętych w logistyce
Economic and Environmental Aspects of the Use of Closed Systems in Logistics
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 2030-2035, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka zwrotna, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Logistics, Reverse logistics, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania zostały ukierunkowane na określenie, jakie koncepcje logistyki zwrotnej są stosowane w obszarze gospodarki paletowej oraz analizę zagadnień związanych z ekologicznymi i ekonomicznymi aspektami systemów zamkniętych. W artykule zostały przedstawione teoretyczne zagadnienia systemów zamkniętych pooli paletowych w kontekście klasycznego modelu systemów otwartych funkcjonujących na rynku. Podejmuje on zagadnienia związane z zarządzaniem przepływem palet w poolach zamkniętych, a także wyjaśnia specyfikę funkcjonowania systemu leasingowego palet. (abstrakt oryginalny)

The study was intended primarily to find out about reverse logistics concepts operated in the area of pallet's management and to analyse the contents of the issues concerning the ecological and economic aspects of closed loop systems. In this article theoretical aspects of closed system for pallets pool in the context of classic pallets sourcing model on the market were presented. It takes on the question of pallet flow management in closed systems and also explains specificity of the system leasing pallets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, UŁ, Łódź 2010, s. 5762.
  2. Szołtysek J, Logistyka zwrotna, ILiM, Poznań 2009, s. 8183.
  3. http://forestor.pl/pknepal/wp-content/uploads/2013/10/statysktyka-2012.pdf.
  4. http://epal.org.pl/rynek-palet-2012/.
  5. http://www.budma.pl/pl/news/rynek_palet_sugeruje_ozywienie_gospodarki/.
  6. http://epserwis.com.pl/wpcontent/uploads/2014/05/item_1_poole_paletowe_w_polsce.pdf.
  7. http://logistyczny.com/artykul.php?id=4920.
  8. http://www.plastech.pl.
  9. Ferguson M., Closed-Loop Supply Chains: New Developments to Improve Sustainability of Business Practices (Supply Chain Integration Modeling, Optimization and Application), CRC Press, 2010.
  10. Ferguson M., Strategic and Tactical Aspects of Closed-Loop Supply Chains (Foundations and Trends in Technology, Information and Op), Now Publishers Inc., 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu