BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwat-Woźniak Bożena (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Tytuł
The Area of Cultivated Land as a Factor Determining Economic Potential of Private Farms
Źródło
Economics & Sociology, 2009, vol. 2, nr 1, s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wartość ekonomiczna, Gospodarstwa rolne, Grunty rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ceteris paribus
Economic value, Arable farm, Arable land, Individual arable farms, Ceteris paribus
Uwagi
summ.
Abstrakt
Because of the acreage fragmentation and little economic power within most of the farms, the Polish agriculture in its general form is not prepared to effectively function under conditions of increasing liberalisation. The Improvement of competitiveness combines more intensified tendency towards increasing scale of production and the amount of economically strong farms. Under the conditions of Polish agriculture these processes combine land concentration, since such trends show pro-effective transformations within the agriculture sector. In respect of this, there has been done an analysis and assessment of the impact of agricultural lands on economical power of individual farms. The paper is mainly based on the results of long-term field research of IAFE-NRI (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute) carried out within all individual farms situated in certain 76 villages. The survey data was completed with the CSO (Central Statistical Office) materials. It has been stated that although, in general, together with an agricultural progress the land factor is losing its significance, from the point of view of an individual farm in Poland, the utilised agricultural land area determines its economic power. This was mainly indicated by the relations between farm's acreage and economic value, scale of sales and investment activity as well as farm income level. It has been assumed that 1 ha increase in the area of a farm gives 3-4% probability that the farm will switch to a higher production level ceteris paribus and as a result its economic power will increase. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Frohberg K. (2000): Konkurencyjność polskiego rolnictwa [w:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW. Warsaw. p 239
 2. Józwiak W., Mirkowska Z. (2007): Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych. [in:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005. Ed. W. Józwiak. IAFE-NRI. Warsaw, p 7.13.
 3. Józwiak W., Mirkowska Z. (2004): Średnie. duże i bardzo duże gospodarstwa w Niemczech. Austrii Danii i Polsce w latach 1997-2001. Komunikaty. raporty. Ekspertyzy. vol. 499. IAFE. Warsaw. p 7.
 4. Kapusta F.. (2008): Agrobiznes. Difin, Warsaw, p. 97.
 5. Kowalski A. (1998): Czynniki produkcji w agrobiznesie. [in:] Encyklopedia Agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja. Warsaw. p 109.
 6. Kulawik J. (2007): Efektywność a konkurencyjność. [in:] Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku byłych PGR. Red. J. Kulawik. W. Józwiak. IAFE-NRI. Warsaw . p 27-31.
 7. Pens J. (1997): Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet. Warsaw. p 331.
 8. Rudnicki H. (2005): Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie w okresie transformacji systemowej. [in:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. SGGW. Warsaw, p 184.
 9. Woś A. (1998a): Agrobiznes. Makroekonomika. Vol. 1. Wydawnictwo Key Text. Warsaw, p 96.
 10. Szulc B. (1969): Statystyka dla ekonomistów. Opis statystyczny. PWE, p 329.
 11. Woś A. (2000a): Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ. Warsaw, vol. 24 and following
 12. Woś A. (2000b): Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy. p. 465. IAFE, Warsaw, p. 9, 12.
 13. Woś A. (1998a): Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2. IAFE. Warsaw. p 61.
 14. Woś A. (1998b): Zasoby odnawialne w agrobiznesie. [in:] Encyklopedia Agrobiznesu. Ed. A. Woś. Fundacja Innowacja. Warsaw, p 951.
 15. Zegar J. S. (2008): Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IAFE-NRI. Warsaw, p 123-124.
 16. Zegar J. S. (1991): Gospodarstwo i ludność chłopska współcześnie. IAFE, Warsaw, p 31.
 17. Zegar J. S. (2003): Niektóre problemy rolnictwa w świetle spisów. [in:] Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. Ed. J.S. Zegar. CSO
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2009/2-1/5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu