BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza regionalnych wskaźników zatrudnienia w latach 1999-2010 - prognozy dla 2035 roku
Analysis of Regional Employment Rate in 1999-2010 - Prognosis for 2035
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 160, s. 139-150, wykr., tab.
Tytuł własny numeru
Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Prognozowanie demograficzne, Analiza regionalna
Labour market, Employment, Demographic forecasting, Regional analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Od początku lat 90. obserwujemy zmiany w liczbie i strukturze ludności według wieku, które wynikają ze spadku płodności i umieralności oraz ruchu wędrówkowego ludności. Jednocześnie zmiany ludności w wieku produkcyjnym oznaczają również zmiany potencjalnych zasobów pracy, które nie przekładają się jednakże automatycznie na zmiany faktycznych zasobów pracy. Rzeczywista presja na rynek pracy zależy od poziomu aktywności zawodowej ludności, a zatem od liczby osób pracujących i poszukujących pracy (bezrobotnych). Jednocześnie popyt na pracę (na siłę roboczą) obejmuje zagospodarowane (zajęte przez pracujących) oraz niezagospodarowane (oferty pracy) miejsca pracy istniejące w danym okresie. Zasadnicza część popytu na pracę może być rozważana jako zmiana liczby pracujących, ale należy przy tym pamiętać, że część z tych osób zajmuje więcej niż jedno miejsce pracy, co oznacza, że całkowity popyt na pracę jest większy niż liczba pracujących. Jednocześnie większość prognoz dotyczących tego tematu dotyczy prawdopodobnego zapotrzebowania na siłę roboczą w określonych zawodach. Mało zaś uwagi poświęca się zmianom wynikającym z odmiennie kształtujących się struktur ludności według wieku.(fragment tekstu)

Observed since the 1990s. spatial changes in the supply of people by age preach asked, as far as these transformations affect the satisfaction of labour market by workers in the future. The purpose of article is to demonstrate the differences in supply and demand of employments by age and voivodships in the period 1999-2010 and the evaluation of these relationships in 2035 This description will allow to assess as the ageing of people determines the indicators of employment and whether these changes are similar to the voivodships.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu