BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz-Duda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Król Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Regresja hedoniczna i Conjoint Analysis w badaniu cen rynkowych i preferencji konsumentów
The Application of Hedonic Regression and Conjoint Analysis in Investigation of Consumers' Preferences in View of Market Offer
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 195, s. 33-43, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w badaniach marketingowych
Słowa kluczowe
Regresja hedoniczna, Pomiar wieloczynnikowy, Analiza hedoniczna cen, Polityka cenowa, Preferencje konsumenta
Hedonic regression, Conjoint analysis, Hedonic price model, Pricing policy, Consumer preferences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zbadania przydatności regresji hedonicznej i metody conjoint analysis jako narzędzia wspomagającego politykę cenową. Użyteczność przedstawionych założeń teoretycznych została zweryfikowana w pilotażowym badaniu empirycznym dotyczącym preferencji konsumentów względem atrybutów urządzeń typu tablet. Wyrażone preferencje zbadano z wykorzystaniem danych z ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ceny tabletów i ich atrybutów zostały przeanalizowane na podstawie danych o około 700 urządzeniach zgromadzonych za pomocą autorskiego narzędzia do automatycznego pobierania danych ze stron internetowych.(fragment tekstu)

This article attempts to examine the applicability of hedonic regression and conjoint analysis as a tool for supporting the pricing policy. Conjoint analysis and hedonic regression are both based on the assumption that durable consumer goods are conglomerates of significant and utility bearing attributes. Conjoint analysis measures partial utilities of characteristics of the commodity as components of the overall preference towards a certain variant of the product. Hedonic regression, in turn, allows for decomposition of the price of the commodity into set of prices of individual characteristics (called implicit or hedonic prices). It is expected that the combined use of these techniques will allow for broader insight into the issue of consumers' preferences and should provide sound basis for commodities pricing. Conducted empirical research was based on two complementary datasets relating tablet computers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Bartłomowicz T.: Pakiet 'conjoint', http://cran.r-project.org/web/packages/conjoint, 2012.
 2. Brachinger H.: Statistical Theory of Hedonic Price Indices. Department of Quantitative Economics Working Papers, University of Freiburg 2002, No. 1.
 3. Diewert W.: Hedonic Regressions. A Consumer Theory Approach. W: Scanner Data and Price Indexes. Ed. R. Feenstra, M. Shapiro. National Bureau of Economic Research, University of Chicago, Chicago 2003.
 4. Dziechciarz J.: Pomiar łącznego oddziaływania zmiennych (conjoint measurement) w badaniach marketingowych. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 1995.
 5. Dziechciarz J.: O możliwości doskonalenia polityki cenowej przy pomocy metody conjoint measurement oraz regresji hedonicznej. Identyfikacja struktur rynkowych: pomiar - modelowanie - symulacja. Monografie i Opracowania 2004, nr 533.
 6. Dziechciarz J.: Regresja hedoniczna. Próba wskazania obszarów stosowalności. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 2004.
 7. Dziechciarz J.: Regresja hedoniczna i metoda conjoint measurement jako narzędzia w kształtowaniu polityki cenowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005, nr 1096.
 8. Dziechciarz J., Walesiak M.: Gromadzenie i analiza danych marketingowych wspomagane komputerem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1997, nr 2 (743).
 9. Dziechciarz J., Walesiak M., Bąk A.: An Application of Conjoint Analysis for Preference Measurement. "Argumenta Oeconomica" 1999, nr 1 (7).
 10. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Red. M. Walesiak, E. Gatnar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 11. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2004.
 12. Triplett J.: Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes. OECD, Paris 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu