BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010 - aspekty zatrudnieniowe i kosztowe
Effectiveness of Labour Market Active Programmes in Slaskie Voivodship in 2005-2010 - Employment and Cost Aspects
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 160, s. 180-189, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Zatrudnienie, Formy przeciwdziałania bezrobociu
Labour market, Unemployment, Employment, Forms of unemployment counteraction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania rynku pracy, w tym także efektów polityki rynku pracy, doprowadziły do wypracowania wielu koncepcji teoretycznych i metod szacowania efektywności wprowadzanych rozwiązań. Z uwagi na złożoność tych metod oraz wiele ograniczeń ewidencyjnych w większości przypadków nie znajdują one zastosowania praktycznego, a jako kryterium oceny skuteczności podejmowanych działań - zgodnie z ich podstawowym celem - przyjmuje się "zatrudnialność" oraz koszty aktywizacji i pozyskania zatrudnienia. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań efektywności aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010, prowadzonych z rozróżnieniem efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Z uwagi na istniejące ograniczenia metodyczno-statystyczne analizie poddano szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacje wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The process of design and selection of unemployment counteraction programmes cannot be carried out without the analysis of effectiveness of already existing solutions. Given the above, the paper presents the results of employment and cost effectiveness study for labour market active programmes in slaskie voivodship in 2005-2010. The analysis used the ratios describing the relationship between selected variables representing expenditures and results: across individual programmes, years, and overall for the period of 2005-2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rosholm M., Svarer M.: Estimating the Threat Effect of Active Labour Market Programmes. "IZA Discussion Paper" 2004, No. 1300.
  2. Martin J.P., Grubb D.: What Works and for Whom: A Review of OECD Countries' Experiences with Active Labour Market Policies. "Swedish Economic Policy Review" 2001, No. 8.
  3. O'Leary Ch., Nesporova A., Samorodov A.: Manual on Evaluation of Labour Market Policies in Transition Economies. ILO, Geneva 2001.
  4. Wróbel J.: Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2005.
  5. Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006.
  6. Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i makroregionalnej. Red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2001.
  7. Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności. Red. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. IPiSS, WSE, Warszawa-Białystok 2006.
  8. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki. WUP i UMK, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu