BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lozano-Platonoff Alberto (Uniwersytet Szczeciński), Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Moduły sprawnościowe w zarządzaniu dynamicznym jako metoda wielowymiarowej oceny poziomu efektywności
Modules of Efficiency in Dynamic Management as A Method to Assess the Level of Company Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 289-298, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Sprawność zarządzania, Efektywność przedsiębiorstwa, Efektywność zarządzania
Enterprise management, Management efficiency, Enterprise effectiveness, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia znaczenie nowego podejścia do zarządzania organizacją, jakim jest zarządzanie dynamiczne, dla wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. Autorzy koncentrują się w pracy na prezentacji trzech modułów sprawności działania: firmy, działów i pracowników. Koncepcja powstała na podstawie wyników badań oraz ścisłej współpracy z polskimi przedsiębiorcami.(abstrakt oryginalny)

The paper focuses on a new concept of organization management which is dynamic management and its role in company effectiveness. The authors present three performance efficiency modules of a company, departments and employees. The concept has been created as a result of research activities and co-operation with Polish entrepreneurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 2. Drucker P., Management. Tasks, Responsibilities, Practices, Butterworth-Heinnemann Ltd., 1992.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Jasiński Z., Chomątowska В., Janiak-Rejno I., Tworzenie warunków w przedsiębiorstwie do proefektywnościowych zachowań pracowników, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, R. Krupski, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 940, AE, Wrocław 2002.
 5. Kędzierski L., Sprawność działań przedsiębiorstw, "Pieniądze i Więź" 2007 nr 3.
 6. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 7. Lipka A., Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008 nr 3-4.
 8. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Lozano-Platonoff A., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 10. Machaczka J., Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 2.
 11. Martyniak Z., Stabryła A., Zgoda L., Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, AE, Kraków 1982.
 12. Pawlak J., Koszty a efektywność w firmie zarządzanej przez jakość, "Problemy Jakości" 2001 nr 1.
 13. Polak A., Sprawność i niezawodność zarządzania przedsiębiorstwem, "Problemy Jakości" 2001 nr 4.
 14. Pszczołowski Т., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1979.
 15. Skowron-Mielnik В., Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009 nr 1.
 16. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
 17. Supernat J., Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 18. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu