BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczycka Deta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Zygmunt Gabriel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ światła LED na wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum)
Influence of LED light on growth of garden cress (Lepidium sativum)
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 177-183, rys., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Rośliny przemysłowe, Rynek sprzętu oświetleniowego
Crop production, Industrial plants, Lighting equipment market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono efekty jakie uzyskano oświetlając pieprzycę siewną dwoma rodzajami światła w zakresie 460-475nm oraz 610-630nm. Porównano uzyskane efekty z próbami kontrolnymi wystawionymi na działanie światła słonecznego. Do oświetlania roślin wykorzystano dwa rodzaje diod mocy firmy Helio: diody czerwone HSHP-E3LR o mocy 3W i widmie z zakresu 610-630 nm, diody niebieskie HSHP-E3LB o mocy 3W oraz zakresie widma 460-475nm. Sterowanie czasami włączenia i wyłączenia oświetlenia, oraz regulacja obrotów wentylatorów odbywała się za pośrednictwem komputera PC pracującego wraz ze sterownikiem otwartego źródła Arduino UNO. Obserwowano zdolność kiełkowania oraz dynamikę wzrostu w pierwszych pięciu dniach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowane światło czerwone (460-475nm) w dużym stopniu wpływa na zdolność kiełkowania oraz wzrost roślin. W przypadku oświetlania światłem niebieskim zaobserwowano, że wzrost roślin jest podobny jak w próbie kontrolnej oświetlanej światłem słonecznym. Ponadto światło niebieskie powodowało widoczne uszkodzenia korzeni oraz żółknięcie krawędzi liści.(abstrakt oryginalny)

The article presents results obtained by lighting garden cress with two types of light within the range of 460-475 nm and 610-630 nm. The obtained results were compared with control samples exposed to sun light. Two types of Helio diodes were used for lighting plants: red diodes HSHPE3LR of 3W power and spectrum within the range of 610-630 nm, blue diodes HSHP-E3LB of power 3W and spectrum range 460-475 nm. Controlling times of turning on and of the light and regulation of fan turnarounds took place through a PC operating along with a driver of an unsealed source Arduino UNO. Germination ability and dynamics of growth in first five days were reported. It was determined on the basis of the obtained results, that red light which was applied (460-475 nm)significantly influences germination ability and plants growth. In case of blue light, it was noticed that plant growth is similar to the one in case of a control sample lighted with sun light. Moreover, blue light caused visible damage to roots and yellowing of leaves edges.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bula R.J., Morrow R.C., Tibbits T.W., Barta D.J., Ignatius R.W., Martin T.S. (1991): Lightemitting-diodes as a radiation source for plants. HortScience, 26, 203-205.
 2. Głowacka B. (2002a): Wpływ barwy światła na ukorzenienie sadzonek pędowych pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 1(2), 83-91.
 3. Głowacka B. (2002b): Wpływ barwy światła na wzrost rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 1(2), 93-103.
 4. Gondek J., Kocioł J. (2008): Energooszczędne źródła światła na diodach LED- mocy, w najnowszych systemach oświetleniowych. (on-line), [dostęp 2-03-2012], Dostępny w Internecie: www.klaster.agh.edu.pl/pliki/gondek.pdf.
 5. Grodzki L. (2010): Stałoprądowe sterowanie grupowe diodami LED. Prace Instytutu Elektrotechniki, 244, 171-180.
 6. Kubota, C., Chia, P., Yang, Z,. Li, Q. (2012): Applications of far-red light emitting diodes in plant production under controlled environments. Acta Hort. (ISHS), 952, 59-66.
 7. Morrow R.C. (2008): LED lighting in Horticulture. HortScience, 43(7), 1947-1950.
 8. Puternicki A. (2010): Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do wspomagania wzrostu roślin. Prace Instytutu Elektrotechniki, 245, 69-86.
 9. Rutkowski K., Wojciech J. (2006): Metodyka doboru urządzeń do doświetlania roślin w szklarni. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 417-422.
 10. Wachowicz E. (2009): System sterowania czynnikami wzrostu roślin w szklarni. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 315-321.
 11. Woźny A., Jerzy M. (2004): Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +5°C. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 3(2), 3-11.
 12. Katalog firmy Osram (on-line), [dostęp 2-03-2012], Dostępny w Internecie: http://catalogx.myosram.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu