BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olearnik Paula (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polska)
Tytuł
The Iron Test-Tube : Is a Substantive Debate about Biotechnology Possible?
Żelazna probówka : czy merytoryczna debata o biotechnologii jest możliwa?
Źródło
Horyzonty Polityki, 2014, vol. 5, nr 13, s. 69-80, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Politics, Policy and Polity
Słowa kluczowe
Biotechnologia, Inżynieria genetyczna, Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO)
Biotechnology, Genetic engineering, Genetically Modified Organisms (GMO)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Można przyjąć, iż zagadnienia z zakresu biotechnologii, zwłaszcza dotyczące inżynierii genetycznej, stanowią polityczne wyzwanie dzisiejszych czasów. Ze względu na różnice światopoglądowe oraz różne podejścia filozoficzne mamy do czynienia z głębokimi podziałami uzasadniającymi sprzeczne decyzje podejmowane w ramach polityki społecznej w tej dziedzinie. Celem przedstawionych tu rozważań jest ocena, czy, i jeżeli tak, to w jakiej mierze możliwa jest debata dotykająca sedna problemu. Jak się wydaje, pomimo prezentowanych, odmiennych stanowisk światopoglądowych, taka debata w dzisiejszych warunkach ma nikłe szanse powodzenia, a to z powodu dwóch dominujących tendencji: technokratycznej (dążenie wielu naukowców, aby dać im wolną rękę w ich pracy) i libertariańskiej (aby wszelkie regulacje pozostawić prawom wolnego rynku). Te tendencje sprawiają, iż decyzje dotyczące sfery zagadnień biotechnologicznych oparte są na czysto formalnych, racjonalnych kalkulacjach, bardziej na środkach niż celach. Aczkolwiek, mimo iż praxis ma na ogół pierwszeństwo w stosunku do teorii, istotne, polityczno-społeczne decyzje w dziedzinie biotechnologii niekoniecznie muszą stanowić wynik konsensusu w tych sprawach, lecz, jak to jest postulowane w dalszej części rozważań, wydaje się możliwe, a nawet wysoce wskazane odejście od wąsko rozumianej, dominującej obecnie, racjonalistycznej debaty. (abstrakt oryginalny)

Biotechnological issues - especially those concerning genetic engineering - are one of the most pressing political challenges of the 21st century. We are deeply divided about how to make policy decisions in this field because of the disagreement in our philosophical and religious worldviews. This paper considers whether - and if so how - substantive debate in this area is possible. It will argue that despite differences in worldviews substantive claims have little hope of succeeding in today's world, because of two countervailing impulses: the technocratic (the desire on the part of many scientists to have a free hand in their work) and the libertarian (that regulation be left to market forces). These impulses drive policy decisions regarding biotechnology to be based on purely formal rational calculations, on means rather than ends. However it will further be argued that although praxis must take a certain priority over theory - policy decisions regarding biotechnology need not await consensus on all sides regarding substantive claims - it is possible, and highly favorable, to escape the certain aspects of the narrowly rationalistic debate that currently prevails. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey, R., 2005, Liberation Biology: The Scientific and Moral Case for the Biotech Revolution, Prometheus Books, Amherst New York.
 2. Belmont Report, 1979, (accessed 27.08.2013).
 3. Bostrom, N., 2003, Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective, "A Journal of Value Inquiry", 37 (4), pp. 493-506.
 4. Bostrom, N., Savulescu, J., (ed.), 2009, Human Enhancement, Oxford University Press, Oxford.
 5. Coady, C.A.J., 2009, Playing God, in: Human Enhancement, eds. N. Bostrom, J. Savulescu, Oxford University Press, Oxford.
 6. Dobzhansky, T., 1962, Mankind Evolving: The Evolution of the Human Species, Yale University Press, New Haven.
 7. Enserink, M., 2008, Tough Lessons from Golden Rice, "Science", 230, pp. 468-471.
 8. Evans, J.H., 2002, Playing God? Human Genetic Engineering and the Rationalization of Public Bioethical Debate, University of Chicago, Chicago.
 9. Fukuyama, F., 2002, Our Post-human Future: Consequences of the Biotech-nological Revolution, Farrar Straus & Giroux, New York.
 10. Harris, J., 2007, Enhancing Evolution, Princeton University Press, Princeton.
 11. Holdrege, Ch., Talbott, S., 2008, Beyond Biotechnology: The Barren Promise of Genetic Engineering, University of Kentucky, Lexington.
 12. Jaenisch, R., 2004, Human Cloning - The Science and Ethics of Nuclear Transplantation, "New England Journal of Medicine" 351, no. 27 (December 20) 2784.
 13. Kass, L., 1981, Letter from Kass to Capron, April 1,1981, President's Commission Archives, quoted by Evans, J.H., 2002, Playing God? Human Genetic Engineering and the Rationalization of Public Bioethical Debate, University of Chicago, Chicago.
 14. Macklin, R., 2003, Dignity is a Useless Concept, "British Medical Journal", (December 20) 327, pp. 1419-1420.
 15. Manning, F.C.R., 2000, Biotechnology: a scientific perspective, in: Russell, A., Vogler, V., (eds.), The International Politics of Biotechnology, Manchester University Press, Manchester.
 16. Pinker, S., 2008, The Stupidity of Dignity, "The New Republic" (May 28).
 17. President's Bioethics Council, 2004, Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness, ed. L. Kass, Dana Press, New York.
 18. Rifkin, J., 1998, The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World, Penguin, New York.
 19. Sandel, M., 2007, The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering, Belknap Press of Harvard University, Harvard.
 20. Savulescu, J., 2001, In Defense of Selection ofNondisease Genes, "American Journal of Bioethics" 1, no.l (Winter).
 21. The Golden Rice - An exercise in how not to do science, The Institute of Science in Society Audit, 2.
 22. Weber, M., 2003, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. T. Parsons, Rh. Tawney, Dover Publications, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu