BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrański Maciej (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Laboratoria praktyk jako narzędzie wspomagające akcelerację dyfuzji wiedzy technicznej w przedsiębiorstwach
Laboratory Practice as a Tool to Support Accelerated Diffusion of Technical Knowledge in Enterprises
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 75-89, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy
Słowa kluczowe
Wiedza, Dyfuzja wiedzy, Wyniki badań, Przedsiębiorstwo
Knowledge, Knowledge diffussion, Research results, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przybliżono stworzone na Politechnice Poznańskiej w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego laboratoria praktyk. Wyjaśniono ich wpływ na akcelerację dyfuzji wiedzy technicznej w przedsiębiorstwach. Przedstawiono cząstkowe wyniki badań eksploracyjnych przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców w celu potwierdzenia tego wpływu. (fragment tekstu)

The article presented laboratory of practice created in Poznan University of Technology in partnership with Self-Government of the Wielkopolska Region. It explains their influence on the accelerated diffusion of technical knowledge in enterprises. The article presented partial results of exploration research conducted in participation with entrepreneurs to confirm this influence. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec A., Łuczka T., Badzińska E., Kubiak K., Przepióra P. (2011), Zmiany w dyfuzji wiedzy, [w:] M. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 221-246.
 2. Cowan R., Network structure and the diffusion of knowledge, "Journal of Economic Dynamics and Control", 8/2004, pp. 1557-1575.
 3. Grupka K., Szafrański M., Goliński M. (2008), Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum sp. z o.o., Poznań.
 4. Perechuda K. (2003a), Determinanty dyfuzji wiedzy, [w:] J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 5. Perechuda K. (2003b), "Model pajęczyny" w dyfuzji wiedzy w organizacji, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, AE, Wrocław.
 6. Perechuda K. (2004), Wirtualne sieci przedsiębiorstw jako instrument dyfuzji wiedzy niejawnej, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa.
 7. Perechuda K. (2013), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626).
 10. Scarbrough H., Swan J., Explaining the Diffusion of Knowledge Management: The Role of Fashion, "British Journal of Management", 1/2001.
 11. Sorenson O., Fleming L. (2004), Science and the diffusion of knowledge, "Research Policy", 10/2004, pp. 1615-1634.
 12. Szafrański M., Goliński M. (2010), Interactive laboratory of technical knowledge acceleration in program of acceleration of knowledge of technology, mathematics and natural science in Poland, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 13. Szafrański M., Goliński M., Jarmuszkiewicz A. (2009), Technical knowledge accelerator: mobile laboratory of technical, mathematical and natural science knowledge-innovation in popularizing technology, mathematics and natural sciences, Foundations of Control and Management Sciences, Poznan University of Technology, No. 13, pp. 75-89, Poznań.
 14. Szafrański M., Grupka K., Goliński M. (2008), Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 15. Uchwała nr 1350/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do programu Akcelerator Wiedzy Technicznej® i działań towarzyszących w ramach koncepcji organizacyjnej kształcenia zawodowego oraz do ich realizacji.
 16. Uchwała nr 1979/098 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacyjnej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce..." stanowiącej załącznik do uchwały.
 17. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego (2011), pod red. Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 18. .
 19. .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu