BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frątczak Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Demograficzne , społeczne ,ekonomiczne i zdrowotne aspekty procesu starzenia się ludności Polski
Demographic, social, economic and health aspects of population aging process
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, str. 440-452, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Demografia, System emerytalny
Ageing of the population, Demography, Pension schemes
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Dla przeprowadzenia kompleksowej analizy starzenia się ludności nie tylko od strony zdrowotnej, ale i demograficznej oraz ekonomicznej, niezbędne jest prowadzenie systematycznej obserwacji statystycznej populacji osób w starszym wieku. Postulaty dotyczące przyszłych badań, zarówno empirycznych jak i teoretycznych ,zostały zgłoszone do planu badań w systemie badań centralnie sterowanych na lata 1986-1990.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Inter-centre Cooperative Research Programme. Research Project on Population Aging, Initiating Meeting, Montebello Canada 1983 /publikacje w wersji angielsko-francuskiej/, CICRED, Paryż 1985.
 2. Frątczak E., Ocena wpływu zmian w poziomie płodności i zmian w poziomie umieralności na proces starzenia się ludności z wykorzystaniem modelu ludności ustabilizowanej, Opracowania merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopisy/ nr 80 i 81, archiwum badań P.W. 11,5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 3. Worach-Karda H.,Psycho społeczne aspekty procesu starzenia się ludności, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 85, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 4. Kozińska D., Gospodarstwa domowe mające na czele osoby w starszym wieku w Polsce /miasto-wieś/ w latach 1970-2000, opracowanie merytoryczne /maszynopis/ nr 82, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 5. Kozińska D., Warunki i potrzeby mieszkaniowe ludności w starszym wieku oraz starszych gospodarstw domowych w Polsce /miasto-wieś/ w latach 1970-2000, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 83, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 6. Wiktorow A., Zakres i koszty funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce w latach 1950-1984, perspektywy zmian, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 90, archiwum badań PW. 11.5 , Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 7. Izdebski M., System pomocy społecznej w Polsce, zakres i koszty jego funkcjonowania w latach 1950-1984, prognozy zmian do 2010 r., opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 91, archiwum badań P.W. 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 8. Nowakowska B., Obraniak W., Aktywność zawodowi osób w starszym wieku w Polsce, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 86, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 9. Gurad-Kaczmarek K., Zarzycka Z., Dochody ludności w starszym wieku w Polsce na podstawie budżetów gospodarstw domowych, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 87, archiwum badań P.W. 11.5., Instytut Statystyki i Demografii ,Warszawa 1985.
 10. Bartczak S., Czajkowski A., Wpływ wieku na zróżnicowanie indeksów kosztów utrzymania, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 89, archiwum badań PW li,5., ISiD, Warszawa 1985.
 11. Więcek D., Zmiany wzorów konsumpcji w powiązaniu z wiekiem, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 88, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPIS, Warszawa 1985.
 12. Suchecka J., Zakres i koszty funkcjonowania opieki zdrowotnej dla ludności w starszym wieku w Polsce, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.16 /maszynopis/ nr 92, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu