BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirowski Włodzimierz
Tytuł
Społeczne uwarunkowania i przyczyny decyzji o migracjach wewnętrznych w Polsce oraz procesy adaptacji migrantów w nowym środowisku
Social conditioning and reasons for decision cocerining internal migrations in Poland and the processes of migrants assimilation to new environment
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 454-469, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Demografia, Zatrudnienie w miastach
Population migration, Demography, Employment in cities
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Migracje wewnętrzne, przez które rozumiemy zmiany stałego miejsca zamieszkania, związane z przenoszeniem się osób z jednej miejscowości do drugiej na terenie kraju, są przede wszystkim wyrazem przystosowania się ludności do zróżnicowanych warunków życia poprzez ruchliwość przestrzenną.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Beijer G., Rural Migrants i Urban Setting, M.Nijhof, The Hague 1963.
  2. Dulczewski Z., Społeczne aspekty miast na ziemiach polskich. Instytut Zachodni, Pozna, 1965
  3. Raport końcowy kierownika grupy tematycznej 11.5.5. Uwarunkowania mobilności przestrzennej i jej aspekty ekonomiczno-społeczne oraz wpływ na struktury i proces demograficzny, oprc. Prof. Dr hab. Mikołaj Latuch.
  4. Glicówna M., Drogi migracji, i "Przegląd Socjologiczny" t. VI, 1936.
  5. Kwilecki A., Ziemie zachodnie w Polskiej literaturze socjologicznej. Instytut Zachodni, Poznań, 1970.
  6. Latuch M., Pochodzenie terytorialne aktualnych mieszkańców Warszawy. "Kronika Warszawy" nr 3, 1983.
  7. Mirowski W., Migracje do Warszawy, Ossolineum, Wrocław 1968.
  8. Strzelecki Z., Ludność napływowa ze wsi do miast, seria "Monografie i Opracowania" nr 103 SGPiS, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu