BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Zbigniew
Tytuł
Rozwój rodziny a zachowania migracyjne ludności Polski
Family development and population migratinal behaviour
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 470-485, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Rodzina, Demografia
Population migration, Family, Demography
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jak stwierdzono wcześniej opuszczenie przez pierwsze dorosłe dziecko domu rodzinnego oznacza zakończenie etapu wychowawczego okresu dorastania dzieci w tej rodzinie oraz rozpoczęcie etapu nazwanego starzeniem się. Podstawową okolicznością opuszczania domu rodzinnego przez dzieci jest zawieranie przez nie małżeństwa. Jest to niezależne od środowiska zamieszkania rodziny, a waga tej przyczyny rośnie niemal liniowo wraz ze wzrostem klasy miejscowości. Najrzadziej uzasadniają zawarciem związku małżeńskiego odejście z domu rodzinnego osoby w małych miasteczkach do 19,9 tys. mieszkańców /co drugi przypadek/. Tym samym, w tych kategoriach miejscowości większego znaczenia, w porównaniu z innymi, nabierają jako przyczyny opuszczenia domu rodzinnego: podjęcie pracy zawodowej i nauka. Podstawowym zewnętrznym przejawem głębi zmian więzi rodzinnych w rodzinie podstawowej w związku z migracją dzieci jest odległość ich migracji. Odległość migracji dzieci z domu rodzinnego jest tym większa, im niższa jest klasa miejscowości zamieszkania rodziny. Więzi rodzinne międzypokoleniowe w związku z migracją dzieci ulegają tym głębszym przeobrażeniom, a więc i najczęściej tym większemu osłabieniu, im w mniejszym środowisku zamieszkuje rodzina podstawowa. W największym stopniu dotyczy to rodzin wiejskich, a w najmniejszym - rodzin wielkomiejskich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jagielski A. : O problematyce i metodologii badań migracyjnych "Studia Demograficzne" 1981, nr 4, s. 6.
  2. Strzelecki Z.: Wprowadzenie, /w:/ Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski. Materiały z seminarium odbytego 20-2 X 1983 r. w Kołobrzegu. Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej SGPiS i Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy w Koszalinie, Koszalin 1984, s. 5-8 oraz archiwum badań PW 11.5. Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  3. Komorowska J.: Wprowadzenie, /w:/ Przemiany rodziny polskiej. Praca zbiorowa pod red. J. Komorowskiej, IWRZZ, Warszawa 1975, s. 15.
  4. Rogers A., Castro L.J.: Model Migration Schedules, IIASA, RR-81-30, Luxemburg 1981.
  5. Lee E.S., Teoria migracji. W: Modele migracji, "Przegląd Zagranicznej Literatury geograficznej", IG PAN, 1972, s. 27.
  6. Malicka-Węsowska i W.Krajewski, Fazy rozwoju rodziny a migracje - wstępne wyniki numeryczne,/maszynopisy/ archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu