BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Janusz
Tytuł
Migracje a struktura i ruchliwość społeczna ludności w Polsce
Migrations and social mobility of population of Poland
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 486-500, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Struktura ludności, Struktura społeczna, Ruchliwość społeczna
Population migration, Population composition, Social structure, Social mobility
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zmiany w strukturze społecznej ludności stanowią integralny składnik procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Historia powojennego czterdziestolecia wykazała, że jednym z czynników przekształceń struktury społecznej ludności naszego kraju były migracje. Znaczenie migracji w tym względzie było szczególnie duże w okresie szybkiej industrializacji kraju, kiedy masowe migracje ze wsi do miast powodowały jednocześnie głębokie przekształcenia w strukturze społecznej ludności. Od tamtego okresu zmieniła się rola migracji w procesie przekształceń struktury społecznej ludności, ale wciąż wydaje się znacząca. Rozpoznanie związku migracji ze strukturą społeczną i procesami ruchliwości społecznej ma więc znaczenie nie tylko poznawcze, ale również przydatne w kierowaniu przemianami społecznymi w Polsce. Cel i zakres badania wyznaczyła teza, że migracje i struktura społeczna ludności wzajemnie się warunkują. Migracje z jednej strony w sposób istotny wpływają na zmiany sytuacji społecznej migrantów i ich rodzin, sprzyjając procesom ruchliwości społecznej, w wyniku których następują przekształcenia struktury społecznej ludności, z drugiej strony - przebiegają one w każdej grupie społecznej w sposób odmienny, a więc czynnikiem je różnicującym jest określona struktura społeczna ludności. Opierając się na tej tezie sformułowano dwa zadania badawcze: a/ migracje a ruchliwość społeczno-zawodowa ludności, b/ migracje a struktura społeczno-zawodowa ludności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Witkowski J., Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce./maszynopis/ nr 102, archiwum badań PW 11.5, Warszawa 1985.
  2. Witkowski J., Bezpośredni wpływ migracji na sytuację społeczno-zawodową migrantów i ich rodzin /maszynopis/nr 103 archiwum badań PW 11.5, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu