BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulisz Marek (Ministerstwo Środowiska)
Tytuł
Analiza procesu planowania strategicznego bezpieczeństwa Polski w latach 1990-2007
The Strategic Planning Process Study of Security of Poland from 1990 to 2007
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 99-111, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Planowanie strategiczne, Polska w NATO, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa
National security, Strategic planning, Poland in NATO, National Security Strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemiany polityczno-militarne, jakie dokonały się w Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec XX wieku zmieniły nie tylko rozkład sił w relacjach międzynarodowych, ale również wymusiły na poszczególnych państwach - w tym również na Polsce - nowelizację dokumentów strategicznych regulujących kwestie zapewnienia bezpieczeństwa państwa w nowych uwarunkowaniach. Warto więc prześledzić, jakie zmiany zaszły w polskiej myśli strategicznej od czasu przynależności do Układu Warszawskiego, aż po współczesny proces planowania strategicznego bezpieczeństwa Polski - członka NATO.(fragment tekstu)

Changes which happened in social-economical system after 1989 (passing to market economy) caused total changes in working out basic strategic papers about defence and security of country - which had big influence on the shape of defence planning system. On the 2nd November 1991 President Lech Wałęsa signed two papers: "Conditions of Polish security politics" and "Politics of security and defence strategy for Poland". The priorities of country security which were included in those papers were still actual and permanent after years of building the third Republic of Poland. There were created solid bases for new versions of strategic papers regarding Polish security politics. Dynamics of changes in political and military environmental of Polish surrounding caused necessity of amendment national security strategy in 2000, 2003 and 2007. The decrease of differences between inner and outer sights of security caused total attitude to national security, which is in accordance with international reality and the character of nowadays dangers and challenges. This total vision of country security needs a hard try in every area of social life to be taken as uniform National Security System.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Stańczyk, Podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa, [w:] Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, Warszawa 2002.
  2. J. Stańczyk, Przystąpienie Polski do NATO - proces integracji, "Atheneum" 2000, nr 5.
  3. J. Stańczyk, Wyznaczniki i kierunki polskiej polityki bezpieczeństwa (1989-2003), "Atheneum" 2004, nr 12.
  4. J. Stańczyk, Zmiany doktrynalne po drugiej wojnie światowej a ewolucja systemu bezpieczeństwa europejskiego, "Myśl Wojskowa" 2004, nr 3.
  5. K. Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
  6. M.Z. Kulisz, Proces planowania bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji ustrojowej, Radom 2007.
  7. S. Koziej, Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu