BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkina Mirosław (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Wywiad Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej
Intelligence in NATO and EU
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 125-136, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Siły zbrojne, Wywiad gospodarczy, Wyszukiwanie informacji, Dane wrażliwe
Armed forces, Business intelligence, Information retrieval, Sensitive data
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejskich Związków Piłkarskich
North Atlantic Treaty Organization (NATO), Union of European Football Associations (UEFA)
Abstrakt
Pod koniec XX i na początku XXI wieku Sojusz Północnoatlantycki wyszedł poza swoje terytorium, zaangażował się czynnie w operacje pokojowe na Bałkanach, w Afganistanie i Iraku. Nowe wyzwania i zadania, przed jakimi stanęły państwa NATO i ich siły zbrojne, spowodowały wzrost wymagań stawianych organom wywiadowczym i rozpoznawczym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednym z najbardziej istotnych, ale i wrażliwych obszarów funkcjonowania Sojuszu stało się zbieranie informacji, ich analiza oraz przekazywanie organom politycznym i dowództwom sojuszniczym. NATO nie posiada własnych struktur zdobywania informacji; polega w większości na materiałach i danych przekazywanych od państw sojuszniczych. Posiada także ograniczone możliwości ich przetwarzania. Struktury wywiadu NATO dysponują więc gotowymi informacjami instytucji wywiadowczych państw członkowskich, pochodzącymi ze źródeł otwartych oraz - w ograniczonym stopniu - z wywiadu satelitarnego. Mówiąc o wywiadzie sojuszniczym, mamy na myśli informacje zdobyte, przetworzone i dostarczone do komórek planistycznych i decyzyjnych oraz instytucje odpowiedzialne za postępowanie z tymi informacjami.(fragment tekstu)

At the beginning of XXI century the North Atlantic Treaty Organisation and European Union are on the threshold of a new challenges affecting international security. Traditional threats have been replaced by asymmetric ones and both organisations are looking for mechanisms and procedures which enable them take responsibility for crisis management and stabilisation activities. Those challenges have been identified by NATO Strategic Concept and EU Security Strategy. There seem to be general agreement that intelligence plays vital and increasing role to respond to the widened spectrum of strategic interests and requirements. It must be supported by a broader range of institutional and national contributions, encompassing both traditional military matters, expanded monitoring and reporting on political and socio-economic factors. NATO and EU have been developing and improving steadily their intelligence capabilities which are reflected by appropriate intelligence architecture and expansion of interests. In the event of conflict or crisis intelligence must provide a range of support commensurate with the maximising of the various capabilities to rapidly identify key factors influencing security and stability. Intelligence capable of providing continuous support to political and military authorities allows identify emerging instability trends towards crisis and conflict and stimulate preventive political and military measures. Therefore both institutions have developed NATO Intelligence Warning System and EU Watch List respectively. In the wake of 11th September intelligence and security cooperation have been considerably enhanced and substantially expanded. However cooperation tends to be sometimes problematic because of compartmentalized national intelligence gathering and firmly established within intelligence agencies principles of source protection.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Bulletin of the EU Military Staff" 2006, Autumn/Winter.
 2. A secure Europe in a Better World, przyg. J. Solana, grudzień 2003.
 3. A. Kaczyński i M. Banasik, Prowadzenie przyszłych operacji NATO na zasadzie oczekiwanych rezultatów, Cz. 2, "Myśl Wojskowa" 2005, nr 5.
 4. A. Missiroli, ESDP Dobies, www.iss-ue.org
 5. A. Podolski, Europejska współpraca wywiadowcza - brakujące ogniwo europejskiej polityki za-granicznej i bezpieczeństwa, Raporty i analizy 10/04, Warszawa 2004.
 6. B. Gertz, CIA Vows To "Run To Ground" Terrorists Involved In Attacks, "Washington Times" 2001, nr z 17 września.
 7. D.S. Yost, The NATO capabilities gap and the European Union, "Survival" 42:4, Winter 2000- -2001.
 8. E.J. Friedman, Police response to terrorism, "Intersec. The Juornal of National Security" 2000, numer z listopada/grudnia.
 9. http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm, art. 1,10,19.
 10. http://www.nato.int/sfor/indexinf/122/p15b/t0115b.htm
 11. http://www.nato.int/sfor/indexinf/167/p16b/t02p16b.htm
 12. http://www.nato.int/structur/AC/224/acg3/acg3.htm
 13. Intelligence And Terrorism, "New York Times", September 17, 2001.
 14. J. Kriendler, Przewidzieć kryzys, "Przegląd NATO" 2002, [nr 1]; NATO Handbook.
 15. L. Alvarez, Spying On Terrorists And Thwarting Them Gains New Urgency, "New York Times" 2001, nr z 14 września.
 16. P. Tyrrel, Open Source intelligence: the challenge for NATO, [w:] NATO Open Source Intelligence Reader, "Saclant" 2002, nr 2.
 17. K.D. Martin, Analytical Thinking in Asymmetric Environments, "Military Intelligence Professional Bulletin" 2005, nr ze stycznia-marca.
 18. R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 1999.
 19. R.J. Aldrich, Transatlantic intelligence and Security cooperation, [w:] "International Affairs" 2004, nr 4.
 20. Müller-Wille, For our eyes only? Shaping an intelligence community within the UE, "Occasional Papers" 2004, nr 50.
 21. T. Wetzling, Europejskie zarządzanie wywiadem, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2006, nr 4.
 22. The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Governmentvparticipating in the meetingof the North Atlantic Council in Washington D.C.on 23rd and 24th April 1999, art. 51d, 55.
 23. Western Leaders Call For Better Intelligence Cooperation, "Christian Science Monitor" 2001, nr z września.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu