BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gola Marian (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Rynek pracy a rynek kredytów detalicznych
Earnings Conditions of Employment and Retail Credit Market in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 160, s. 215-222, bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe
Słowa kluczowe
Rynek kredytów, Zdolność kredytowa, Rynek pracy, Dochody gospodarstw domowych
Credit market, Credit capacity, Labour market, Household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Grudzień 2010 roku okazał się przełomowym okresem dla detalicznego rynku kredytowego. Wdrożona w tym czasie Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego zdeterminowała drastyczne ograniczenie możliwości kredytowania osób fizycznych przez standardowe instytucje bankowe. Było to (a właściwie nadal jest) skutkiem m.in. konieczności stosowania przez banki w ramach algorytmu oceny zdolności kredytowej minimalnych poziomów wydatków gospodarstw domowych, wyznaczanych przede wszystkim poprzez pryzmat tzw. minimum socjalnego, publikowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Niestety, jak wskazują dotychczasowe obserwacje i doświadczenia, przyjęcie tego typu rozwiązań przyczyniło się do swego rodzaju wykluczenia sporej części społeczeństwa, która pod rządami nowych regulacji nie może korzystać z usług kredytowych banków. Powód tego stanu rzeczy jest bardzo prozaiczny - ich dochody są zbyt niskie i w zasadzie niewystarczające w kontekście pokrycia "nowych" wydatków gospodarstwa domowego, nie mówiąc już o ratach kredytowych. Nie sposób nie zadać sobie zatem pytania, czy na pewno nowe rozwiązania regulacyjne dostosowane są do warunków panujących na rodzimym rynku pracy. (fragment tekstu)

December 2010 proved to be a crucial period for the retail credit market. Implemented at this time the T Recommendation of Financial Supervision Commission determined the drastic limitation of crediting of individuals by standard banking institutions. It was (and actually still is) the result of the need for the banks in the credit assessment using the algorithm minimum levels of household spending, designated primarily through the prism of the so-called minimum of poverty, which is published by the Institute of Labour and Social Affairs. Unfortunately, as indicated the observations and experience, the adoption of this type of solutions contributed to the exclusion of a large part of society, which under the new regulations may not use the services of banks' loan. The reason for this state of affairs is very prosaic - their incomes are too low and basically inadequate to coverage in the context of the "new" household expenditure, not to mention the loan installments. So we must ask the question, therefore, is certainly new regulatory solutions are adapted to the conditions prevailing in the domestic labor market? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego. Red. S. Kasiewicz i L. Kurkliński. Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu