BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pętlak Magdalena Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przepływ informacji medycznych w wirtualnej opiece zdrowotnej w oparciu o teorię gier
Medical Information Flow in the Virtual Health Care based on the Game Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 30, s. 83-97, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Internet w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Przepływ informacji, Społeczeństwo informacyjne, Rzeczywistość wirtualna, Teoria gier
Health care, Data flow, Information society, Virtual reality, Game theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczenie informacji medycznej i sterowania nią wzrasta w wyniku zmian systemowych wynikających z transformacji dokonującej się pomiędzy społeczeństwem industrialnym a społeczeństwem informacyjnym. Transformacja ta wynika z postępu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. information and communication technologies - ICT) i jest efektem dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opieka zdrowotna jako bardzo złożony system wymaga wprowadzenia reguł rynkowych i jednolitego mechanizmu postępowania oraz rozpatrywania w kategoriach ekonomicznych. Z uwagi na brak wiedzy i kompetencji pacjenta, reguły te powinny się cechować nowoczesnym podejściem, wspomagającym procesy decyzyjne. W artykule podjęto próbę przedstawienia roli teorii gier w procesach sterujących zachowaniem się w złożonej sytuacji zdrowotnej. (fragment tekstu)

Meaning of medical information and steering of this information increases due to the system changes in information society coming from transformation between industrial society and information society. This transformation is an outcome of ICT progress and effect of dynamic information society development. Health economy as the very complex system requires introduction of market rules requiring unique mechanism and consideration of economical categories. Those rules require due to the patient lack of knowledge and competencies, modern steering approach supporting decision processes. This article introduces the role of games theory in the processes steering the behavior in complex health situation and economical meaning of patient-provider relation on the base of author's criteria of applied information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilińska-Reformat K., Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, "Placent" 2009.
  2. Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M., Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  3. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
  4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  5. Diks K., Systemy rozproszone, Materiały on-line z wykładów, Platforma edukacyjna e-informatyka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki i Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. Frank R.H., Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.
  7. Kazimierczak J., Teoria gier w cybernetyce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
  8. Prohaszka J., Reusch P. J.A., Velesco S., Wolf A., Narzędzia modelowania cybernetycznego, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu w Szczecinie, Szczecin 1997.
  9. Rudawska I., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  10. System pomiaru i oceny dokonań szpitala, red. M. Hass-Symotiuk, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu