BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Starczyńska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Globalizacja a wzrost i rozwój gospodarczy
Globalization vs. Growth and Development
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 173-186, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy
Globalization, Economic growth, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważono kwestię korelacji pomiędzy poziomem globalizacji a wzrostem i rozwojem gospodarczym na świecie. Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty tego zjawiska w odniesieniu do gospodarki światowej. Szczególną uwagę zwrócono na problem nierówności rozwojowych na świecie i jego związek z globalizacją. Odwołano się do badań K. Rybińskiego (2007) analizujących wpływ poziomu zglobalizowania na wielkość PKB i tempo jego wzrostu. Rozwinięto wskazane badania pod względem długości szeregu czasowego i doboru wskaźników, które pozwoliłyby szerzej spojrzeć na omawiany problem. (abstrakt oryginalny)

In the article the impact of globalization on growth and development in the world is considered. The paper shows positive and negative aspects of this phenomenon. Particular attention is paid to the problem of development inequalities in the world and its connection with globalization. The author refers to the research done by K. Rybiński (2007) which analyses the correlation between globalization and economic growth. The new research is done in which time series are longer and new indicators are chosen in order to look at the topic of the article in a different way. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.) (2010), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 2. Bilas V., Franc S. (2010), Globalization, regionalization and information-communication convergence of Africa, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 8 (2),-118.
 3. Césaire A. (1972), Discourse on colonialism, Monthly Review Press, London.
 4. Chang H. (red.) (2003), Rethinking development economics, Anthem Press, London.
 5. Fieldhouse D. K. (2011), Black Africa 1945-1980. Economic Decolonization and Arrested Development, Routledge, New York.
 6. Kosztowniak A. (2008), Problemy rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się na tle uwarunkowań procesu globalizacji, [w:] Noga M., Stawicka M., (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kowalski T. (2012), Globalization vs. regionalization, wykład w ramach przedmiotu globali-zacja i regionalizacja w gospodarce światowej, UEP.
 8. Kowalski T. (2013), Globalization and transformation in Central European Countries: the case of Poland, Poznań University of Economics Press, Poznań.
 9. Liberska B. (red.) (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 10. Lubbe A. (2010), Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce, [w:] Bąkiewicz A., Żuławska U., Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 11. Norberg J. (2006), Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Fijorr, Warszawa.
 12. Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa.
 13. Schumpeter J. A. (1976), Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, London.
 14. Wa Muiu, M. (2010), Colonial and Postcolonial State and Development in Africa, "Social Research", 77 (4), 1311-1334.
 15. Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy (2002), A World Bank Policy Research Report, The World Bank.
 16. Thomson Reuters SDC (2011), KPMG Analysis.
 17. http://www.atkearney.com (stan na 4.10.2013).
 18. http://databank.worldbank.org (stan na 27.05.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu