BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Chrobak Gracjan (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki międzynarodowej standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
Towards International Harmonization in Accounting for Small And Medium Entities
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 9-18, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i ocena aktualnych kierunków działań w zakresie rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem badań są działania podjęte przez: Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Unię Europejską oraz Polskę.(fragment tekstu)

In the past few years significant changes on a global scale have been made to simplify accounting rules for small and medium-sized enterprises. The reasons underlying these changes is the growing importance of this group of entities for the economic development of many countries, but also the cost-effectiveness criterion for obtaining financial information from the point of view of their usefulness to many stakeholders. It seems that European Union settled too distant date to its member states for the implementation of the new directive on financial reporting, which is to be applied for the preparation of financial statements for 2016. From this perspective legislation activities for changing the Accounting Act taken by Poland should be welcomed. There is a chance that preferred solutions for small and medium-sized enterprises will be able to come into force no later than 2015, and maybe even earlier.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182/19 z dnia 29.6.2013.
  2. IFRS for SMEs. The International Financial Reporting Standard for Small and Mediumsized Entities. IASB, London 2009, www.iasb.org.
  3. Kędzior M.: Ocena MSSF dla MŚP przez europejskich księgowych i audytorów. "Rachunkowość" 2011, nr 9.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF. Część A. Część B. Przekład polski: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  5. Nowak W.A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek - uchwalony. "Rachunkowość" 2009, nr 9.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz. 1539 ze zm.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu