BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Chrobak Gracjan (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kwalifikacja i wycena ulepszeń środków trwałych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Classification and Measurement of Improvements of Tangible Assets for Financial Reporting Purposes
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość, Wycena środków trwałych
Financial reporting, Accounting, Valuation of fixed assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja kosztów ulepszeń środków trwałych w księgach rachunkowych jednostki, z uwzględnieniem przepisów bilansowych i kwestii podatkowych. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, iż identyfikacja nakładów przeprowadzonych udoskonaleń w prawie podatkowym wpływa na poziom rentowności aktywów, kształtując wysokość podatku dochodowego i wyniku finansowego jednostki.(fragment tekstu)

The carrying value of tangible assets changes over time. As a rule, downward adjustments of their original valuation from the use of property, plant and equipment in the production process, or in the provision of services can be observed. Depreciation of the fixed assets followed by their physical consumption accelerate economic activities initiated by competitors offering more technologically advanced products. An attempt to prevent this negative phenomena may be improvement work taken by an entity. Modernization activities are intended to lead to an increase in the value in use of an asset, which should be reflected in a growth in economic benefits derived from its continued use, or in increase in its market 'attractiveness' of the sale.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Sygn. IBPBI/2/423-1556/09/AM, http://interpretacja-podatkowa.pl/ [08.08.2013].
 2. Małkowska D.: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Ujęcie podatkowe i rachunkowe. ODDiK, Gdańsk 2003.
 3. Naumiuk T.: Koszty w rachunkowości finansowej. Infor, Warszawa 1999.
 4. Olchowicz I., Tłaczała A.: Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Difin, Warszawa 2008.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.finanse.mf.gov.pl/ [18.06.2013].
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 301/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011 http://www.mf.gov.pl/ documents/ [07.08.2013].
 7. http://sjp.pwn.pl/ [22.06.2013].
 8. Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 9. Ustawa z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 10. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.
 11. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 330 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu