BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorowska-Kasperlik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w świetle współmierności przychodów i kosztów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
The Implementation of The Rights Arising from Derivative Financial Instruments in the Light of Matching Revenues and Expenses of Individual Persons
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 31-41, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Działalność gospodarcza, Przychody, Koszty działalności gospodarczej
Financial instruments, Business activity, Revenue, Economic activities costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest polemika z argumentacją dotyczącą ustalania źródła przychodów dla opodatkowania wyniku podatkowego na pochodnych instrumentach finansowych, w przypadku gdy transakcje takie są zawierane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.(fragment tekstu)

Financial derivatives are used in economic activity undertaken not only by legal, but also by individual persons. According to the tax consequences of transactions consisting in implementation of the rights arising from derivative financial instruments, it must first be determined whether the effects of this title shall be settled within the revenue sources which is non-agricultural economic activity or revenue sources from capital gains. The article analyzes the key issue, namely, whether there is any connection of the derivative transaction with a business. The conditions were specified that, in the author's opinion, allow to settle revenues / costs arising from the implementation of the rights of the derivative financial instruments in the course of business, when the turnover in derivative financial instruments is not the subject of this activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajor P.: Rachunkowość instrumentów finansowych, MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe. ODDK, Gdańsk 2010.
 2. Finansowe instrumenty pochodne. Red. J. Grzywacz. SGH, Warszawa 2009.
 3. Frendzel M.: Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 4. Interpelacja poselska Posła Waldemara Sługockiego z dnia 29.02.2012, nr SPS-023/-2323/12.
 5. Maksymiuk P.: Działalność gospodarcza a opcje walutowe, http://www.podatki.egospodarka. pl/57259,Dzialalnosc-gospodarcza-a-opcje-walutowe,1,65,1.html [06.06.2013].
 6. Morawska H., Truszkowski J.: Finansowe instrumenty pochodne, ryzyko, wycena i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 7. Pyzel B.: Opodatkowanie instrumentów finansowych. ODDK, Gdańsk 2007.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 9. Sekita J.: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku. Wolters Kluwer Polska - ABC, 2011.
 10. Tarczyński W.: Instrumenty pochodne na ryku kapitałowym. PWE, Warszawa 2003.
 11. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
 14. Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1383 ze zm.
 16. Woźniak A.: Opodatkowanie transakcji pochodnymi instrumentami finansowymi. "Rachunkowość" 2012, nr 1.
 17. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.06.2012 r., sygn. akt II FSK 2525/10.
 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14.12.2009 r., sygn. akt I SA/Gl 544/09.
 19. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10.11.2010 r., sygn. akt I SA/Ol/566/10.
 20. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15.06.2010 r., sygn. akt I SA /Po/295/10.
 21. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.02.2010 r., sygn. akt I SA /Wr 1424/09.
 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14.10.2011 r., sygn. akt I SA/Wr/ 969/11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu