BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych
Income Statement in the Light of International Regulations
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 42-52, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Profit and loss statement, Financial statements, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty rachunku zysków i strat według rozwiązań polskich i międzynarodowych oraz przedstawienie podobieństw i różnic w ujęciu tego elementu sprawozdania według Ustawy o rachunkowości (Uor) i US GAAP. Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porównań oraz wnioskowaniu.(fragment tekstu)

In the last twenty years-characterized by the dynamic development of the capital and financial markets and the economy of many countries- a demand for the full, current, comparable and reliable information about the material and the financial status as well as the financial results of the economic units has been increasing. The article presents income statement in the light of international regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accountica, Nr 13, Marzec 2010.
 2. Bek-Gaik B.: Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych. W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa 2012.
 3. Emerling I.: Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych. W: Wykorzystanie szacunków przyszłych przepływów pieniężnych w wycenie bilansowej aktywów finansowych. Red. A. Kostur. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 4. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E.: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Difin, Warszawa 2007.
 5. Gąsiorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 7. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, § 78-95.
 8. MSR 1, § 16.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z 17 grudnia 2008 r.
 10. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Statement of Financial Accounting Concepts, No. 6, § 78.
 12. Turyna J.: Standardy Rachunkowości, MSR - USGAAP - Polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2003.
 13. Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Gad J.: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Walińska E.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu