BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prezentacja danych porównawczych w sprawozdaniach finansowych w procesie przekształcenia spółki handlowej
Presentation of Comparative Information in Financial Statements in a Process of Company's Transformation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 190, s. 53-70, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Spółki handlowe, Rachunkowość
Financial statements, Commercial companies, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu analizę sposobu prezentacji danych porównawczych w podstawowych elementach sprawozdań finansowych jednostek oraz ocenę prawidłowości tej prezentacji w nietypowej dla jednostki sytuacji, jaką jest zmiana formy prawnej.(fragment tekstu)

This article depicts the problem of presentation of comparative information in financial statements prepared in an unusual situation as a change of legal form. In research the financial statements of 253 entities were analyzed. Overall majority of enterprises discloses the comparative data like every accounting period was a financial year. The article shows how to present the comparative information providing useful information to users of financial statements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agoglia C.P., Doupnik T.S., Tsakumis G.T.: Principles-based versus Rules-based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1275851 [10.07.2013].
  2. http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/Raporty_roczne_NC_najczestsze_ bledy.pdf [10.07.2013].
  3. http://www.newconnect.pl/index.php?page=dokumenty_informacyjne.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".
  5. Nelson M.W.: Behavioral Evidence on the Effects of Principles - and Rules - Based Standards, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=360441&download=yes [10.07.2013].
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011, Dz.U. UE L 90/78.
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. z 2011 r., poz. 74, nr 397.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu