BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm
Reasons for Pursuing an Economic Activity Small Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 48-56, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Działalność gospodarcza, Motywacje, Motywacja do pracy, Bariery przedsiębiorczości
Entrepreneur, Business activity, Motivation, Work motivation, Barriers to entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Opracowanie prezentuje przegląd wybranej literatury tematu oraz wyniki badań własnych dotyczących motywów podjęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Ponadto przedstawiono pozytywne i negatywne strony prowadzenia własnej małej firmy w opinii ich właścicieli prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a review of selected literature of the subject and the findings of the author's own research into entrepreneurs' motives for starting a business. Further, it presents positive and negative aspects of running an own small company according to owners of companies operating in Silesian Province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deakins D., Whittam G., Business Start-up: Theory, Practice and Policy, [w:] Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy eds. S. Carter, D. Jones-Evans, Harlow: Financial Times, 2000.
 2. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 3. Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 4. http://zakladam-firme.wieszjak.pl/
 5. Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 6. Leszczewska K., Mikro- i makroprzedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 9.
 7. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Smolarek M., Planowanie w małej firmie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2008.
 9. Szarucki M., Ericsson B., Larsson P., Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 10.
 10. Szlęzak-Matusewicz J. http://mambiznes.pl/
 11. Wasilczuk J., Czynniki związane z osobą właściciela-menedżera, [w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.), Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 12. Welsh J.A., White J.F., A small business is not a little big business, "Harvard Business Review", July-August 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu