BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpil Izabela Aldona (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Etyka a moralność polityczna
Ethics and Political Moralisty
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 191-200, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Etyka, Moralność, Polityka
Ethics, Morality, Politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczeństwo pozbawione etycznej władzy nie jest zdolne do długotrwałego istnienia i przekazywanie kolejnym pokoleniom treści, które mogłyby stać się podstawą prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Nie wdając się w szczegółowe rozważania filozofów, warto zwrócić uwagę, że określenie "etyczna władza, etyczni politycy" wydaje się wręcz utopijne i moralistyczne. Taki rodzaj mitycznego myślenia, że etyka jest domeną moralistów, duchownych i osób, które zajmują się wyłącznie sprawami ducha jest coraz bardziej powszechny wobec nieustannego nawoływania do strategicznego i pragmatycznego działania.(fragment tekstu)

In my article I assumed that society deprived of ethical governance is not able to sustained existence and hand down its substance to posterity which might formulate basis of proper existence and development. Avoiding particulars of philosophical considerations it is worth mentioning that definition "ethical governance" and "ethical politicians" seem to be sort of utopian and moralistic. This kind of mythical thinking which qualify ethics as a domain appropriate exclusively for the clergy, moralists and professionals dealing with spiritual matters is the most commonly used as a lobbing for strategic and pragmatic activity is steadily arising. In my publication I would like to express my attitude to mentioned above thesis and reveal its week points. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów, Warszawa 2004.
 2. H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Poznań 1998.
 3. I.A. Trzpil, Czynić świat odpowiedzialnym [w:] Czynić świat bardziej bezpiecznym, Siedlce 2007.
 4. J. Faras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005.
 5. J. Supińska, Dylematy polityki społecznej, Warszawa 1991.
 6. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1988.
 7. L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 1997.
 8. L.E. Harrison, SP. Huntington, Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.
 9. M. Donhoff, Ucywilizujmy kapitalizm, granice wolności, Warszawa 2000, s. 2.
 10. Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chamaj, W. Sokół, Toruń 2002.
 11. Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, red. M. Nowicka-Kozioł, Warszawa 2000.
 12. T. Filipiak, O niezbędności kultury politycznej w życiu publicznym, mps.
 13. T. Filipiak, Problemy z problemami badawczymi w sferze kultury politycznej i prawnej, Warszawa.
 14. W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza. Istota, założenia metodyczne, Szczecin 2003.
 15. Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu