BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Karolina (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zasady opodatkowania osób prawnych w Polsce i Niemczech - analiza porównawcza
Principles of Taxation of Companies in Poland and Germany - Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 169-179, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Opodatkowanie, Podatki, Polityka fiskalna, Analiza porównawcza
Tax system, Corporate income tax, Taxation, Taxes, Fiscal policy, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Istotą systemu podatkowego funkcjonującego we współczesnym świecie jest zaspokajanie potrzeb dochodowych władz publicznych. Dochody uzyskane w ten sposób wydatkowane są na realizację zadań państwa, związanych z jego polityką ekonomiczną i społeczną. Jednym z elementów systemu podatkowego jest podatek dochodowy od osób prawnych. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty funkcjonowania podatku CIT w Polsce i Niemczech oraz dokonano charakterystyki porównawczej podatku w obu państwach. (abstrakt oryginalny)

The essence of the tax system in the contemporary world is to meet profitable needs of public authorities. Incomes earned in this way are spent on the state tasks connected with its economic and social policy. The element of the tax system is corporate income tax. There are presented in the paper theoretical aspects of corporate income tax in Poland and Germany and a comparative analysis of this tax in both countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belon E., Kobiela M., Żarejko R., Podatek dochodowy od osób prawnych w 2008 roku, Gofin, Warszawa 2008.
 2. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych 2009, C.H.BECK, Warszawa 2009.
 3. Duater B., Podatek dochodowy od osób prawnych, LexisNexis, Warszawa 2006.
 4. Frotscher G., Korperschaftsteuer / Gewerbesteuer, Beck Juristischer Verlag, München 2008.
 5. Haas H., Ausbildung im Steuerrecht, Bd.4, Korperschaftsteuer, Beck Juristischer Verlag, Munchen 2008.
 6. Hoffmann E., Einfuhrung in die Korperschaftsteuer. Steuerfachkurs, Nwb Verlag, Stuttgart 2001.
 7. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 8. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorstw, tom 1, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 9. Lubińska T., Wybrane zagadnienia z finansów sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz rynku finansowego, "ZN Katedry Finansów" 2003, nr 339.
 10. Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób prawnych, C.H.BECK, Warszawa 2009.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2001.
 12. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnego rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
 13. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
 14. Wyrzykowski W., Podatki w Polsce, Wydawnictwo SPG, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu