BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geise Andrzej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Piłatowska Mariola (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Oil Prices, Production and Inflation in the Selected EU Countries : Threshold Cointegration Approach
Ceny ropy naftowej, produkcja oraz inflacja w gospodarkach Unii Europejskiej - podejście kointegracji progowej
Źródło
Dynamic Econometric Models, 2014, vol. 14, s. 71-91, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Ceny ropy naftowej, Kointegracja, Modele nieliniowe, Model korekty błędem
Oil prices, Cointegration, Nonlinear models, ECM model (Error-Correction Model)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule wykorzystuje się podejście kointegracji progowej, które zostało opracowane przez Endersa i Siklosa (2001) w celu zbadania zależności między cenami ropy a aktywnością gospodarczą (wyrażoną przez produkcję i inflację) z uwzględnieniem wystąpienia zmiany strukturalnej dla sześciu wybranych państw UE. Podejście to pozwala na różną szybkość dostosowań do długookresowej równowagi w zależności, czy produkcja jest powyżej czy poniżej długookresowej zależności. Ponadto, dla zbadania krótko- i długookresowej przyczynowości między produkcją, cenami ropy i inflacją, zostały oszacowane progowe modele korekty błędem. Otrzymane wyniki wskazują, że dla Francji, Danii i całej Unii Europejskiej zmienne te są skointegrowane, przy czym proces dostosowawczy ma asymetrycznych charakter. (abstrakt oryginalny)

This paper applies the threshold cointegration technique developed by Enders and Siklos (2001) to investigate the impact of an oil price changes on changes in production and inflation in the presence of structural break in seven European Union countries. This technique will allow for a different speed of adjustment to the long-run equilibrium depending on whether production in selected economies is above or below the long-run relationship. Given the presence of asymmetric cointegration between oil prices, production and inflation, we estimate threshold error correction models to examine long- and short-run Granger causality. We found evidence for cointegration with asymmetric adjustment in the case of France, Denmark and the total EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albiński, P. (2014), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej (Crisis and Stabilization Policy in European Union), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Arouri, M. (2011), Does Crude Oil Move Stock Markets in Europe? A Sector Investigation, Economic Modelling, 28, 1716-1725, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2011.02.039.
 3. Barro, R. (1995), Inflation and Economic Growth, NBER Working Paper, No. 5326, www.nber.org (15.01.2015).
 4. Barsky, R. B., Kilian, L. (2004), Oil and Macroeconomy Since the 1970s., Journal of Economic Perspectives, 18 (4), 115-134, DOI: http://dx.doi.org/10.1257/0895330042632708.
 5. Belka, M. (1986), Doktryna społeczno-ekonomiczna Miltona Freadmana (Milton's Friedman Socio-economic Doctrine), PWN, Warszawa.
 6. Bernanke, B. S., Gertler, M., Watson, M. (1997), Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks, Brooking Papers on Economic Activity, Vol. 1997, No. 1, 91-157, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2534702.
 7. Brown, S. P. A., Yucel, M. K. (2002) Energy Prices and Aggregate Economic Activity and Interpretative Survey, The Quarterly Review of Economic and Finance, 42, 193-208, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1062-9769(02)00138-2.
 8. Chan, K. S. (1993), Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model, The Annals of Statistics, 21, 520-533, DOI: http://dx.doi.org/10.1214/aos/1176349040.
 9. Davis, S. J., Halitwanger, J. (2001), Sectoral Job Creation and Destruction Responses to Oil Price Changes, Journal of Monetary Economics, 48, 465-512, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3932(01)00086-1.
 10. EBC (2008), 10 rocznica EBC, Biuletyn miesięczny, Europejski Bank Centralny, Frankfurt am Main, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806pl.pdf (15.01.2015).
 11. Enders, W., Granger, C. W. J. (1998), Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment With an Example Using the Term Structure of Interest Rates, Journal of Business and Economic Statistics, 16, 304-311, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1392506.
 12. Enders, W., Siklos, P. (2001), Cointegration and Threshold Adjustment, Journal of Business and Economic Statistics, 19 (2), 166-176, DOI: http://dx.doi.org/10.1198/073500101316970395.
 13. Engle, R. F., Granger, C. W. J. (1987) Cointegration and Error Correction Representation. Estimation and Testing, Econometrica, 55, 251-276, DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00149.x.
 14. Fosten, J., Morley, B., Taylor, T. (2012), Dynamic Misspecification in the Environmental Kuznets Curve: Evidence From CO2 and SO2 Emissions in the United Kingdom, Ecological Economics, 76, 25-33, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.01.023.
 15. Friedman, M. (1976), Inflation and Unemployment, Nobel Memorial Lecture, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedmanlecture.pdf (15.01.2015).
 16. Hamilton, J. D. (1983), Oil and the Macroeconomy Since World War II, Journal of Political Economy, 91, 228-248, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261140.
 17. Hamilton, J. D. (1996), This Is What Happened to Oil Price-Macroeconomy Relationship, Journal of Monetary Economics, 38, 215-220, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3932(96)01282-2.
 18. Hooker, M. (1996), What happened to the oil price-macroeconomy relationship?, Journal of Monetary Economics, 38, 195-213, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3932(96)01281-0.
 19. Jimenez-Rodriguez, R., Sanchez, M. (2005), Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidance For Some OECD Countries, Applied Economics, 37, 201-228, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0003684042000281561.
 20. Lardic, S., Mignon, V. (2006), The Impact of Oil Prices on GDP in European Countries: An Empirical Invetigation Based on Asymmetric Cointegration, Energy Policy, 34, 3910- 3915, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2005.09.019.
 21. Lutz, C., Mayer, B. (2009), Economic Impacts of Higher Oil and Gas Prices. The Role of International Trade for Germany, Energy Economics, 31, 882-887, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2009.05.009.
 22. Mork, K. A. (1989) Oil and the Macroeconomy When Prices Go Up and Down: an Extention of Hamilton's Results, Journal of Political Economy, 91, 740-744, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261625.
 23. Mork, K.A., Olsen, O., Mysen, H.T. (1994), Macroeconomic Responses to Oil Price Increases and Decreases in Seven OECD Countries, Energy Journal, 15, 19-35, DOI: http://dx.doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol15-No4-2.
 24. Papapetrou, E. (2001), Oil Price Shocks a, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece, Energy Economics, 23 (5), 511-532, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-9883(01)00078-0.
 25. Petruccelli, J., Woolford, S. W. (1984), A Threshold AR(1) Model, Journal of Applied Probability, 21(2), 270-286, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3213639.
 26. Scholtens, B., Yurtsever, C. (2012), Oil Price Shocks and European Industries, Energy Economics, 34(4), 1187-1195, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2011.10.012.
 27. Yau, H-Y., Nieh, C. (2009), Testing for Cointegration With Threshold Effect Between Stock Prices and Exchange Rates in Japan and Taiwan, Japan and the World Economy, 21(3), 292-300, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.japwor.2008.09.001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-3862
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2014.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu