BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kompetencje menedżerskie sukcesorów inżynierów w firmach rodzinnych
Competence Management of Successor - Engineers in the Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 139-154, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Przedsiębiorstwo rodzinne, Studenci
Managerial competencies, Family-owned business, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: "Jaki poziom świadomości kompetencji menedżerskich mają sukcesorzy firm rodzinnych będący studentami kierunku zarządzania na wybranej uczelni technicznej?". W ramach poszukiwania odpowiedzi na pyta140 nie badawcze dokonano identyfikacji kompetencji sukcesorów firm rodzinnych na różnych specjalnościach kształcenia studiów drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w latach 2013 i 2014. (fragment tekstu)

The aim of the investigations was to identify competencies of potential successors of family businesses in various disciplines of education at secondary level studies at the Faculty of Engineering Management Poznan University of Technology in 2013 and 2014. The paper presents the results of research realized by a panel of experts and self-assessment sheets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P. (1993), Post-capitalist Society, Harper Business, New York.
 2. Gersick K.E, Davis J.A., Hampton M.M., Lansberg I. (1997), Generation to Generation, Life Cycle of the Family Business, Harvard Business School Press, Boston.
 3. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (2014), , Warszawa.
 4. Leszczewska K. (2012), Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, red. Ł. Sułkowski, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 5. Lewandowska A., Hadryś-Nowak A. (2012), Wybrane aspekty psychologiczne w procesie sukcesji polskich przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, ss. 43-57.
 6. Marjański A. (2010), Badania sukcesji w małych przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, "Problemy Zarządzania", vol. 8, z. 4(30), ss. 87-106.
 7. Marjański A. (2011), Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 7, ss. 167-190.
 8. Marjański A. (2012), Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, ss. 9-27.
 9. May P., Lewavdowska A. (2014), Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin.
 11. Poza E.J. (2014), Family Business 4ed, South-Western Cengage Learning.
 12. Sendrowicz B., Piatkowska M. (2013), Zawody z przyszłością, "GW" nr 284.8013, ss. 1-2.
 13. Sułkowski Ł. (2012), Znaczenie polskich małych przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 14. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 15. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Szafrański M. (2011), Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego - innowacja w regionie, [w:] Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego, red. M. Szafrański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 17. Więcek-Janka E. (2011), Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badania firm rodzinnych, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 74, ss. 607-623.
 18. Więcek-Janka E. (2013), Kształtowanie kompetencji menedżerskich w kontekście sukcesji w firmie rodzinnej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, nr 1(4).
 19. Więcek-Janka E. (2014), Polski biznes w budownictwie. Idealny sukcesor, "Builder", 9/2014, ss. 20-22.
 20. Więcek-Janka E., (2011), Umiejętności zawodowe jako produkt na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych. Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Marketing w działaniach rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 74, Szczecin.
 21. Więcek-Janka E., Kujawińska E. (2011), Metodyka badań w wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania, [w:] Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego, red. M. Szafrański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 22. Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu