BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Usługi transportowe i ich wpływ na kształtowanie wartości łańcucha dostaw
Transport Services and Their Impact on the Value Creation in the Supply Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 27, s. 79-94, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Łańcuch dostaw, Logistyka, Jakość usług transportowych
Transport services, Supply chain, Logistics, Quality of transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter metodologiczny i koncentruje się na zagadnieniach dotyczących możliwości badania wpływu jakości usług transportowych, jako jednych z rodzajów usług logistycznych oferowanych w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, na kształtowanie wartości generowanej dla finalnego klienta. Przedmiotem badań są nie tylko aspekty metodologiczne dotyczące określenia wartości i użyteczności takich produktów, jakimi są usługi transportowe, świadczone tak przez zarządców infrastruktury transportowej (usługi sieciowe), jak też wytwarzane przez przewoźników (usługi przewozowe), ale również kwestie wyboru odpowiednich metod pomiaru ich jakości. W artykule przedstawiono jedną z takich metod, opartą na rozwiniętej formule użyteczności usługi transportowej. Nawiązując do podstawowych rodzajów usług transportowych oferowanych na typowych dla każdej z nich rynkach transportowych z właściwym dla nich mechanizmem cenowym, przedstawiono metodę (formułę) pozwalającą określić wpływ użyteczności produktu transportowego na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Metoda ta bazuje na ustaleniu relacji między dającym się zmierzyć poziomem jakości produktu transportowego i jego ceną. Na tej podstawie przedstawiono formy transformacji wartości i wartości użytkowej produktów transportowych w układzie logistycznego łańcucha dostaw. Wyniki badań wskazują na konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu, prowadzących do wzrostu jakości usług, która następnie staje się podstawą budowy łańcucha o wysokiej wartości dla klienta. Istotną kwestią, o której jedynie wspomniano, jest transmisja tej wartości (wartości dodanej) w układzie łańcucha dostaw - jego poszczególnych ogniw, w kierunku finalnego klienta.(abstrakt autora)

The paper which is methodological in its nature, aims to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services offered in the supply chain, on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products, as well as apply this category to a specific type of transport market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism, it has been presented a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products, i.e. its added value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomika transportu, pod red. A. Piskozuba, WKiŁ, Warszawa 1979.
 2. Grzelakowski A.S., Globalny rynek morskich przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny, "Logistyka" 2013, nr 5.
 3. Grzelakowski A.S., Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE, "Logistyka" 2014, nr 1.
 4. Grzelakowski A.S., Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie, w: Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, pod red. E. Załogi i B. Liberadzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 606, Ekonomiczne Problemy Usług nr 59).
 5. Grzelakowski A.S., Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt równoważonego rozwoju transportu i logistyki (cz. 1), "Logistyka" 2012, nr 2.
 6. Grzelakowski A.S., Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt równoważonego rozwoju transportu i logistyki (cz. 2), "Logistyka" 2012, nr 3.
 7. Grzelakowski A.S., System transportowy jako przedmiot regulacji. Aspekty metodologiczne, "Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni" z. 24 (2010).
 8. Grzelakowski A.S., Transportation Markets as the Instruments Transportation Systems Regulation and Optimization. Methodological Aspects, w: Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical And Practical Problems. The Development of Transportation Systems, edited by: R. Janecki, G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 9. Grzelakowski A.S., Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, "Zeszyty Naukowe" Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, nr 31 (2011).
 10. Lee H.L., Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw, "Harvard Business Review Polska", luty 2005.
 11. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu