BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deręgowska Justyna (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Tytuł
Nauczanie komunikacji klinicznej w polskich ośrodkach akademickich - potrzeby i perspektywy
Teaching Clinical Communication in Polish Academic Centers - the Needs and Prospects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 167-178, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Nauczanie, Komunikowanie interpersonalne
Health care, Teaching, Interpersonal communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Komunikacja kliniczna jest obszarem bardzo rozległym, związanym z szerokim spektrum zagadnień szczegółowych, w tym z zagadnieniem bezpośrednich i pośrednich kanałów komunikacyjnych, a także wyjątkowych sytuacji klinicznych i specyfiki konkretnego pacjenta. W niniejszym opracowaniu uwaga skupiona zostanie tylko na niektórych aspektach komunikacji klinicznej mieszczących się w perspektywie znaczenia komunikacji interpersonalnej dla jakości relacji między pracownikiem medycznym a pacjentem oraz między samymi pracownikami służby zdrowia. W odniesieniu do tego przedstawione zostaną też perspektywiczne działania skierowane na uruchomienie obligatoryjnego kształcenia przedstawicieli i adeptów zawodów medycznych w zakresie komunikacji klinicznej na terenie Polski. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jak ważne dla właściwego realizowania zadań związanych z leczeniem pacjentów jest bezpośrednie interpersonalne komunikowanie się pracowników medycznych między sobą i z pacjentem oraz jak istotną rolę w poprawie stanu rzeczy może odegrać inicjatywa EACH Poland Network, której głównym celem jest udzielanie wsparcia polskim nauczycielom i badaczom komunikacji klinicznej. (fragment tekstu)

Nowadays communication in healthcare, understood both as communication of healthcare personnel with their patients and communication amongst the medical personnel, appears to be an important issue. Various legal regulations, technicalized medical terminology and inadequate communication skills demonstrated by medical staff as well as complex and difficult clinical situations substantially impact communication. The academic circles in Poland point to the fact that teaching clinical communication in Polish medical universities must be treated as an essential issue and it should be approached according to the latest knowledge and standards which have already been worked out in other western countries. To answer the needs and expectations of the Polish medical staff, the Center of Clinical Communication was founded in Bydgoszcz which started cooperation with the European Association for Communication in Healthcare. The Center shall work out and develop curricula for teaching clinical communication and adjusting the curricula to the Polish needs and the resources available in Poland. It shall also deal with preparing clinical communication trainers who, according to the best standards, shall teach communication skills to currently active medical practitioners as well as future healthcare personnel. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński T. (2011), Słowo wstępne, [w:] A. Szarszewski (red.), Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych, Impuls, Kraków.
 2. Doroszewski J. (2006), Komunikacja pacjenta z lekarzem: literatura, stanowiska, problemy, [w:] Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem. Materiały konferencyjne sesji naukowej zorganizowanej przez Radę Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Polską Unię Onkologii wraz z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, PAN, Warszawa.
 3. Foucault M. (1978), Historia de la medicalizacion, [w:] Medicina e Historia. En pensamiento de Michel Foucault, Oficina Sanitaria Panamericana, Washington.
 4. Foucault M. (1999), Narodziny kliniki, Aletheia, Warszawa.
 5. Mandal E. (1999), Syndrom wypalenia zawodowego a tożsamość płciowa nauczycielek, "Psychologia Wychowawcza", nr 1.
 6. Ong L.M.N. (1995), Doctor-patient communication: a review of the literature, "Social Science & Medicine", nr 7.
 7. Silverman J. (2009), Doing qualitative research, SAGE Publications, London.
 8. Srogosz T. (1993), Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, Wyd. AM, Łódź.
 9. Szarszewski A. (2011), Humanizacja i dehumanizacja medycyny. Historia i współczesność, [w:] Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych, Impuls, Kraków.
 10. Szarszewski A. (2010), Lekarzy czujne oczy. Medykalizacja w Gdańsku doby oświecenia, "Klio", nr 15.
 11. Tobiasz-Adamczyk B. (2002), Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny, WUJ, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu