BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danecka-Łatka Ewa (Uniwersytet Warszawski, doktorant; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie globalizacji rynków pracy
Evolution of the Crew Resource Management (CRM) Training Program and Its Implementation in Airlines Within the Work Market Globalization Context
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 1, s. 98-105, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki personalnej
Słowa kluczowe
Globalizacja rynków, Rynek pracy, Międzynarodowy rynek pracy, Transport lotniczy, Bezpieczeństwo w transporcie, Szkolenie pracowników, Regulacje prawne
Globalization of markets, Labour market, International labour market, Air transport, Transport safety, Manpower training, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia ewolucję obowiązkowych w liniach lotniczych szkoleń związanych z Zarządzaniem Zasobami Załogi. Przedstawia ich rozwój na przestrzeni lat, opisuje podstawę prawną wyznaczającą standardy zawartości merytorycznej kursów oraz omawianych problemów. Zawiera także zarys opisu poszczególnych modułów tematycznych, które muszą być uwzględnione w zróżnicowanych typach szkoleń. Artykuł zwraca uwagę na znaczenie szkoleń CRM dla poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych. (abstrakt oryginalny)

The article contains information about Crew Resource Management Training, obligatory with regards to airlines. It shows its development through the years, states the regulatory basis for the course, creating content standards and necessary problems which have to be discussed. Also it gives general information about the modules that must be included in the training. It pays attention to importance of the training in terms of flight safety improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Birnbach, R. i T. Longridge 1993. The Regulatory Perspective, w: E. Wiener, B. Kanki i R. Helmreich (red.) Cockpit Resource Management, s. 263-282. San Diego: Academic Press.
 2. Global Air Training, Crew Resource Management, Instructors Manuals 2010.
 3. Helmreich, R.L., Merritt, A.C. i J.A. Wilhelm 1999. The Evolution of Crew Resource Management Training in Commercial Aviation. The International Journal oof Aviation Psychology, nr 1 (9).
 4. Orlandy, H.W. i H.C. Foushee 1987. Cockpit Resource Management Training. Technical Report Number NASA CP-2455, Moffett Field: NASA-Ames Research Center.
 5. Pettitt, M.A. i J.H. Dunlap 1997. Cockpit Leadership and Followership Skills: Theoretical Perspective and Training Guidelines, Washington: Federal Aviation Administration, Aar-100.
 6. Reason, J. 1991. Human Error, New York: Cambridge University Press.
 7. Truszczyński, O. i M. Biernacki 2006. Zarządzanie zasobami załogi a efektywność wykonywania zadań lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, nr 4 (12), s. 335-354.
 8. http://crewresourcemanagement.net
 9. http://prawo.tmxp.pl/pliki/10923/3_30.pdf
 10. http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP737.pdf
 11. http://www.dac.public.lu/documentation/procedures_ops/JAR-OPS3.pdf
 12. http://www.jaa.nl/publications/jars/jar-ops-1.pdf
 13. http://www.lotnictwocywilne.republika.pl/crm.html
 14. http://www.wojtektpyszkowski.pl/
 15. http://zarzadzanie-zasobami-zalogi-CR,2,ID416224872,n
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu