BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knapińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza wielkopolskiego rynku pracy w latach 2003-2013
Analysis of Labor Market in Wielkopolskie Voivodeship, 2003-2013
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 191-210, bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Popyt na pracę, Podaż pracy, Badania naukowe
Labour market, Labour demand, Labour supply, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Zagadnienia funkcjonowania rynku pracy są niezwykle istotne dla prowadzenia polityki gospodarczej w regionie. Zainteresowanie nimi jest powszechne zarówno w gronie ekonomistów, jak i polityków, w tym także regionalistów oraz wykonawców licznych projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, które odnoszą się do tychże zagadnień. Wydaje się zatem, że potrzeba przeprowadzania badań nad funkcjonowaniem rynku pracy w aspekcie rynku regionalnego i lokalnego jest uzasadniona. Wnioski z badań mogą być pomocne dla kształtowania polityki społecznej, edukacyjnej czy infrastrukturalnej w regionie i gminie. Badając rynek pracy, należy się więc skoncentrować na funkcjonowaniu elementów rynku pracy. Zalicza się do nich podaż pracy, popyt na pracę, poziom i relacje płac oraz zagadnienia związane z nierównowagą podażową, czyli bezrobociem. Zbadanie tychże elementów pozwala na sformułowanie opinii na temat reguł i wyników stosowanej w regionie polityki regionalnej, w tym edukacyjnej. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present, analyze and evaluate changes taking place in the labor supply and labor demand in the context of the regional labor market. The study area covers Wielkopolskie Voivodeship, which has been presented against national indexes, however, sometimes statistical data for other voivodeships have been applied. The time scope covers the period 2003-2013. The study includes a presentation of the level, structure and rate of unemployment on the study area. The final part of the paper offers synthetic conclusions formulated on the basis of the carried out analyses as well as recommendations for regional politicians. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotlorz D. (2007), Podstawowe pojęcia, [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  2. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2005), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Knapińska M. (2012), Wspólny europejski rynek pracy. Geneza - rozwój - funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  4. Knapińska M. (2013), Zasoby podaży pracy jako czynnik istotny w koncepcji work-life balance w Unii Europejskiej, [w:] I. Janicka, K. Pająk (red.), Work Life Balance - wybrane problemy, Kunke Poligrafia, Poznań, ss. 47-68.
  5. Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 r. (2014), Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
  6. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
  7. Bank danych lokalnych .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu