BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos-Adamkiewicz Zuzanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza dostępności transportu publicznego na potrzeby planu mobilności urzędu miasta Szczecin
Availability of Urban Transport Infrastructure and Mobility Needs of City of Szczecin Municipality Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 27, s. 109-120, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Mobilność ludności, Transport miejski
Public transport, Population mobility, City transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dostępności transportu publicznego w obszarze ciążącym do gmachu Urzędu Miasta Szczecin w zestawieniu z wynikami badań dotyczącymi wzorców mobilności jego pracowników. Badania te stanowią podstawę koncepcji przygotowanego Planu mobilności dla Urzędu Miasta Szczecin. W ramach Planu poddano także analizie rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej. Jednym z ważnych elementów było przeprowadzenie wśród pracowników badania przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Na tej podstawie uzyskane zostały informacje dotyczące m.in. wyboru środka transportu w podróżach do pracy, dostępności poszczególnych środków transportu, czasu podróży czy też wsparcia ze strony zakładu pracy w zakresie refundacji kosztów zakupu biletów komunikacji miejskiej. Badanie to przeprowadzone zostało na przełomie marca i kwietnia 2014 roku wśród grupy pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the availability of the urban transport infrastructure in the area surrounding the City of Szczecin Municipality in comparison with the results of research on mobility patterns of its employees. Examined mobility patterns allow presentation of daily trips of members of the community, including: purpose, time, number and distance of travels, and ways of movement9. These studies are part of the Mobility Plan prepared for the City of Szczecin. The analysis was based on public transport stops location. In addition, using the questionnaire it was possible to obtain information about decisions concerning chosen modes of transport in work travels, the availability of different modes of transport, time of traveling or support from their workplace for refund of tickets for public transport. This study has been conducted in March and April 2014 among a group of employees of the Municipal Office in Szczecin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Encyklopedia Szczecina. T. II, P-Ż, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  2. Mulley C., Explaining walking distance to public transport. The dominance of public transport supply. "The Journal of Transport and Land Use", Vol. 6, No. 2 , 2013, s. 5-20, http://jtlu.org (08.07.2014).
  3. Willis A., Gjersoe N., Havard C., Kerridge J., Kukla R., Human movement behaviour in urban spaces: implications for the design and modelling of effective pedestrian environments, Environment and Planning B: Planning and Design, volume 31, 2004.
  4. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu