BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radosiński Edward (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - problemy definicyjne
Terminological Problems Involved in The Implementation of International Accounting Standards
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 406-416, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Teoria rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Terminologia ekonomiczna
International Accounting Standards (IAS), Accounting theory, Financial statements, Economic terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problemy związane z terminologią użytą w polskiej wersji językowej Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Przede wszystkim rozważono terminy użyte w następujących sprawozdaniach finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów. W przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej przedmiotem rozważań były następujące terminy: wartość firmy, aktywa obrotowe, rezerwy. W przypadku sprawozdania z całkowitych dochodów dyskusji poddano określenie "dochód całkowity".(abstrakt oryginalny)

The article presents the major topics concerning the terminological problems involved with implementation of International Accounting Standards. A discussion of terms used in major financial statements is given. In a case of the statement of financial situation, the paper focuses on the following terms: goodwill, current assets, reserves and provisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz Т., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  2. Gierusz J., Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, "Rachunkowość" 2009 nr 7.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
  6. www.fasb.com.
  7. www.iasb.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu