BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Karol (University of Agriculture in Cracow, Poland / Wydział Zarządzania), Strojny Jacek (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Structure of Organic Farming's Cultivations in the Selected EU Countries in 2004-2012
Struktura upraw rolnictwa ekologicznego wybranych krajów UE w latach 2004-2012
Źródło
Economic and Regional Studies, 2014, vol. 7, nr 4, s. 22-32, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Analiza skupień, Metody taksonomiczne, Wyniki badań
Ecological agriculture, Cluster analysis, Taxonomic methods, Research results
Uwagi
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza struktury użytkowania gruntów wykorzystywanych przez rolnictwo ekologiczne w krajach należących do UE, dla których EUROSTAT udostępnił odpowiednie dane statystyczne. Badanie objęło lata 2004-2012. Do klasyfikacji struktury użytkowania gruntów zastosowano metodę analizy skupień. Analiza taksonomiczna umożliwiła wydzielenie ze zbioru danych 5 podgrup o charakterze przekrojowo-czasowym, które cechują się podobnymi strukturami upraw. Odpowiedzią sektora rolnego na wzrastający popyt na produkty ekologiczne jest zwiększanie areału upraw bądź zmiana struktury użytkowania ziemi (celem dopasowania oferty produktowej do popytu). Jednak, przeprowadzone badania nie wykazały zasadniczych zmian struktury wykorzystania gruntów w czasie, czego następstwem jest znaczny stopień stabilizacji struktury podaży. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to analyze the structures of land use in organic farming in the EU countries, for which EUROSTAT made the statistics available. The survey concerns the period between 2004 and 2012. The method of data clustering has been used there in order to classify the structure of land use. The taxonomic analysis allowed for differentiating 5 subgroups from the database. They have cross-sectional and time-series character as well as similar cropping patterns. The agricultural sector reacted to the increasing demand for organic products in two ways: by the extension of the crops' acreage or by the change in the structures of land use (in order to match the product offer with the demand). However, the conducted surveys did not reveal the essential changes in the structures of land use. In consequence, a significant level of stabilization of supply's structure was noted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krasowicz S. (2009), Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 4, s. 110-121.
  2. Łuczka-Bakuła W. (2005), Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów, Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 179-182.
  3. Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
  4. Runowski H. (1996), Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Smoluk-Sikorska J. (2010), The condition of organic farming and market of its products in the European Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), s. 87-95.
  6. Strojny J. (2012), Struktura upraw rolnictwa ekologicznego i jej ewolucja w wybranych krajach europejskich w latach 2007-2010, Handel Wewnętrzny, t. 2, s. 267-276.
  7. Willer H., Kilcher L. (2011), The world of organic agriculture, Statistics and Emerging Trends 2011. IFOAM and FiBL, Bonn.
  8. Żakowska-Biemas S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu