BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Voichuk Maxym (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łuck)
Tytuł
Policy of Single Environmental Market of European Union : on National and Supranational Level
Polityka jednolitego rynku wewnętrznego produktów ekologicznych w Unii Europejskiej na szczeblu krajowym i ponadnarodowym
Źródło
Economic and Regional Studies, 2014, vol. 7, nr 4, s. 73-85, bibliogr. 28 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Jednolity rynek wewnętrzny, Produkty ekologiczne, Polityka ekologiczna
European Single Market, Ecological product, Ecological politics
Uwagi
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł zawiera ogólną charakterystykę i kluczowe cechy rozwoju jednolitego wewnętrznego rynku ekologicznego na szczeblu krajowym i ponadnarodowym. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące podejść teoretycznych i sposobu definiowania jednolitego rynku ekologicznego, przemysłu ekologicznego, głównych problemów integracji ekonomicznej w sferze jednolitego wewnętrznego rynku ekologicznego oraz wybrane specyficzne cechy infrastruktury i polityki ekologicznej. Analiza wykazała, że jednolity wewnętrzny rynek ekologiczny ma charakter holistyczny, ma złożoną strukturę i stanowi część Europejskiej Strategii Rozwoju Zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)

The paper contains the general characteristics of key features of development of single environmental market on national and supranational level. Different aspects of the problem, including main theoretical approaches to the definition of environmental market and ecoindustry, main gaps and problems of integration of this economical branch in single market in general, infrastructure peculiarities and some national specifics were presented. The analysis showed that single environmental market is holistic and complex in structure system, which development is part of European Sustainable Strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilsen V. i in, (2009a), Study on the competitiveness of the EU eco-industry - Final Report Part I,, IDEA Consult/Ecorys, Published by the European Commission DG Enterprise & Industry, Brussels.
 2. COM (1999), 263 final. Single market and environmental.
 3. COM (2012), 60 final. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.
 4. Council of the European Union (2010), State of play on implementation of the Services Directive, Competitiveness Council 25-26 May 2010, doc. nr. 9475/10, 6pp. Available at: http://register.consilium. europa.eu/pdf/en/10/st09/st09475.en10.pdf.
 5. Dalhammar C. (2007), An Emerging Product Approach in Environmental Law. Incorporating the life cycle perspective. IIIEE Dissertations 2007: 3. Lund University.
 6. de Sadeleer N. (2004), Environmental Principles, Modern and Post-Modern Law. In: Macrory, R. (Hrsg.): Principles of European Environmental Law. Europa Law Publishing, Groningen, pp. 225-237.
 7. Environment and the Single Market Final Report to the European Commission. Available at: http:// ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/single_market.pdf.
 8. Ernest&Young Report for European Commission (2006), Study on Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU Final report.
 9. EUROPEAN COMMISSION (1994), Eco-industries in the EC, in Panorama of EU Industry 94, Brussels.
 10. Publications Office of the European Union (2011), External and intra-EU trade. A statistical yearbook, Data 1958 - 2010.
 11. Judgment of May 5 Gaston Schul., case 15/81, ECR 1982. Available at: http://www.competitionlaw.cn/ upload/temp_09060910426989.pdf
 12. Macrory R. (2006), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law. A High Level of Protection? Europe Law Publishing, Groningen, pp. 3-16.
 13. OCED Report. The Global environmental goods and services industry. Available at: http://www.oecd.org/ industry/ind/2090577.pdf.
 14. Petrushenko Iu. М. i in, (2009), Miznarodnyi dosvid formuvannia ekologobezpechnykh tovariv ta poslug. "Mekhanizm reguliuvannia eknomiky", t. 4, cz. 2, s. 136-141.
 15. Potapenko N. (2001), Osoblyvosti formuvannia rynku ekologobezpechnykh tovariv, tekhnologii ta poslug v Ukraini. "Ekonomika Ukrainy", t. 4, s. 28-29.
 16. Scharpf F. (1996), Politische Optionen im vollendeten Binnenmarkt. In: Jachtenfuchs, M. and B. KohlerKoch (eds.): pp. 109-140.
 17. Shevchuk V., Satalkin M., Biliavskyi G. (2004), Ekologichne upravlinnia, Kyiv, Lybid.
 18. Single European Act (1986), (Official Journal L 169 of 29 June 1987), A new strategy for the single market. Available at: http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf.
 19. Temmink, H. (2000), From Danish Bottles to Danish Bees: the Dynamics of free Movement of Goods and Environmental Protection: a Case law analysis. In: Somsen, H. (Hrsg.): The Yearbook of European Environmental Law. Oxford University Press, Oxford, pp. 61-102.
 20. The European Environmental Management and Audit Scheme (EMAS). EC Regulation 1836/93 Available at: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28022_en.htm#AMENDINGACT#AMENDINGACT.
 21. Treaty establishing the European Coal and Steel Community (1951), Available at: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11951K:EN:PDF.
 22. Treaty establishing the European Atomic Energy Community (1957), Available at: http://www.cvce.eu/ content/publication/1997/10/13/a3390764-3e75-421b-9c85-f52de5a14c2f/publishable_en.pdf.
 23. Treaty establishing the European Economic Community (1957), Available at: http://www.ab.gov.tr/files/ ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1957_treaty_establishing_eec.pdf.
 24. Torre-Schaub M. (2006), The single market and the environment: Pathways to integration. Global Law Working Papers 05/06.
 25. Vedder H. (2003), Competition Law and environmental protection in Europe. Towards sustainability? European Law Publishing, Groningen.
 26. White Paper on the completion of the internal market (14 June 1985). Available at: http://europa.eu/ documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf.
 27. Wiers J. (2003), Trade and Environment in the EC and the WTO: A Legal Analysis. Europe Law Publishing, Groningen.
 28. Winter G. (2004), The legal nature of environmental principles in international, EC and German law. In: Macrory, R. (Hrsg.), Principles of European Environmental Law, pp. 11-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu