BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Block Beata (Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Uelastycznienie rynku pracy jako remedium na kryzys gospodarczy
As a Panacea for the Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 19-28
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kryzys gospodarczy, Spowolnienie gospodarcze
Labour market, Economic crisis, Economic slowdown
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich kilkunastu miesiącach słowa "kryzys finansowy", "recesja", "spowolnienie gospodarcze" zostały wypowiedziane w niemal wszystkich językach świata. Od jesieni 2008 r. pogorszenie koniunktury gospodarczej zaczęło być odczuwalne również w naszym kraju. Skutki spowolnienia ekonomicznego najbardziej widoczne stały się w obszarze przedsiębiorczości i zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, chcąc zapobiec skutkom spadku produkcji i zamówień, zaczęły ograniczyć koszty działalności, obniżając nakłady na rozwój i modernizację czy redukując zatrudnienie. Fala zwolnień grupowych ruszyła już we wrześniu 2008 r., gdy 236 zakładów zgłosiło do urzędów pracy informację o wypowiedzeniu umów o pracę 15,6 tys. osób. O utrzymującej się negatywnej tendencji może świadczyć fakt, że w marcu 2009 r. już 437 przedsiębiorstw ogłosiło zwolnienie 21,2 tys. osób. Znajduje to swoje odbicie w stopie bezrobocia, która w marcu 2009 r. wyniosła 8,3%, a natężenie bezrobocia wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 0,2 punkta procentowego, w stosunku zaś do poprzedniego kwartału zwiększyło się o 1,6 punkta procentowego. (fragment tekstu)

The world faces today the greatest recession until the 1930's. In Poland, the fi rst symptoms of global crisis emerged in autumn 2008, together with the wave of redundancies which was launched in Polish enterprises. The reply to the effects of global crisis in the Polish labor market realities could be activities to introduce fl exible forms of work organization and working time. The aim of this article is the answer to the question of whether and to what extent the fl exibility of the labor market will affect the development of employment of enterprises in the era of economic crisis. The study presents the basic concepts of labor market fl exibility, in the light of the experience of other countries of the European Union. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_pw_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_1kw_2009.pdf (lipiec 2009).
 2. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007, s. 284.
 3. A. Ziomek, Produkt krajowy a bezrobocie, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s. 201.
 4. Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 42.
 5. M. Jerzak, Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, "Materiały i Studia", z. 176, 2004, s. 6.
 6. Elastyczność polskiego rynku pracy, red. M. Boni, Zeszyt BRE-CASE, Warszawa 2004, s. 7.
 7. E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001, s. 94.
 8. Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę. Aspekty prawne, w: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003, s. 48.
 9. D. Makowski, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Difi n, Warszawa 2006, s. 18.
 10. E. Kryńska, Mobilność zasobów siły roboczej, IPiSS, Warszawa 2000, s. 252.
 11. Work Sharing sposobem na utrzymanie miejsc pracy, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/ typ.1/kategoria_glowna.53/wpis.112 (lipiec 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu