BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzosko Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola i instrumenty banku centralnego w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym
The Role and the Instruments of Central Bank in Opposing to Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 29-39
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Bankowość
Financial crisis, Banking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja gospodarcza, która zaczęła kryzys na rynku subprime w 2007 r., pozwala potwierdzić, że procesy gospodarcze są powtarzalne. Wszystkie kryzysy różnią się od siebie, jednakże procesy te mają charakter cykliczny i wspólne cechy. Należy zatem podejmować próby stworzenia mechanizmów ochrony i zabezpieczenia się. W niniejszym artykule przedstawione zostaną kwestie związane z instrumentami walki z kryzysami, stosowanymi przez banki centralne. Cechę nadrzędną w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym stanowi stabilny i zdrowy system finansowy. Organem współodpowiedzialnym za stabilność systemu finansowego jest bank centralny. Bank ten, jako instytucja mająca z reguły silny mandat prawny i społeczny, wynikający zarówno z autorytetu, jak i umiejscowienia w najwyższych aktach prawnych, wpływa na rozmiary kryzysów finansowych i je ogranicza. (fragment tekstu)

The Central Bank is fundamental to persistence of fi nancial system. The Central Bank and its politics are one of the most crucial factors to oppose fi nancial crisis. The wide range of instruments and independence let the Central Bank react rapidly and successfully to an incoming perturbation. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Convergence Report, European Monetary Institute, Frankfurt am Main, March 1998, s. 291- 295.
  2. J. Ostaszewski, Finanse, Difi n, Warszawa 2003, s. 168.
  3. M. Grzesiak, Europejski Bank Centralny, Wydaw. Adam Marszałek, Warszawa 2004, s. 50.
  4. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku fi nansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna, Warszawa 2008, s. 9.
  5. O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofi k, M. Pawliszyn, Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym "Materiały i Studia" 2004, z. 179, s. 10.
  6. Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Fiscal Policies, MFW, 1998.
  7. P. Gai, H.S. Shin, Transparency and fi nancial stability, "Financial Stability Review", December 2003, BoE.
  8. J. Bergo, Crisis resolution and fi nancial stability in Norway. Speech at the 50th Anniversary of Bank of Indonesia, Jakarta, 10 December 2004, http://www.bis.org/review/r031223f.pdf (data!).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu